Chủ tịch Hội đồng quản trị làm giám đốc thì cần ký hợp đồng lao động không ? Pháp Luật quy định trường hợp nào chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm vị trí giám đốc ? 

Bạn đang có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể tuy nhiên bạn chưa hiểu rõ quy trình, thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thành lập hộ kinh doanh cá th

Về việc hủy con dấu cũ hiện nay được quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/11/2015.
 

Thay đổi địa điểm kinh doanh là việc một doanh nghiệp chuyển đến một địa điểm kinh doanh khác.Doanh nghiệp muốn thay đổi địa điểm kinh doanh thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục như

Theo Điều 141 BLDS 2015 quy định về phạm vi đại diện :

Theo khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định :"Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ p

I. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh  về kinh doanh thương mại của tòa án

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty. Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là quy định về việc quy định thay đổi vốn điều lệ (theo hướng được giảm vốn điều lệ).

Theo quy định tại nghị định 185/2013/NĐ-CP tuy nhiên kể từ ngày 05/01/2016 theo nghị định 124/2015/NĐ-CP  như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý

Công việc bắt buộc khi các doanh nghiệp bắt đầu thành lập là phải đăng ký kinh doanh. Thời gian bắt buộc phải đăng ký kinh doanh tùy thuộc vào từng quy mô doanh nghiệp và lĩnh vực nhưng không dưới 30 ngày kể từ khi thành lập. Việc đăng ký kinh doanh nhằm mục đích để nhà nước có thể theo dõi quá trình hoạt động và quản lý việc đóng thuế và những phát sinh trong doanh nghiệp. Vậy, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp là gì?

Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi con dấu công ty bị thất lạc hoặc bị hỏng không thể sử dụng được nữa. Khi ấy, doanh nghiệp cần làm lại con dấu công ty càng sớm càng tốt để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tới công việc làm ăn. Nhưng thủ tục làm lại con dấu công ty như thế nào? Nên tiến hành làm lại con dấu công ty ở đâu?

Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định : "Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân

Có được chuyển nhượng đất được nhà nước giao hay không?

Trong rất nhiều ngành nghề, thì dịch vụ rửa xe không còn quá xa lạ với chúng ta nữa.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động thương mại cần phải thành lập dưới một loại hình tổ chức kinh tế.

Việc đăng ký hộ kinh doanh được pháp luật quy định cụ thể trong chương VIII nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chấ

Nhập khẩu bia rượu không phải là hoạt động thương mại xa lạ gì đối với chúng ta trong thời buổi hiện đại này.

 Công ty TNHH 2 thành viên là gì? Các thủ tục góp vốn cũng như thành lập công ty được quy định như thế nào? Liệu có giống với công ty TNHH 1 thành viên hay không? 

 Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi là gì? Có phải được tự do chuyển nhượng cổ phần ưu đãi? Và việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi được pháp luật quy định như thế nào? 

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục, trình tự đăng kí kinh doanh xe điện được quy định như thế nào trong luật doanh nghiệp 2014? 

Có những loài chứng từ nào có thể chứng minh hành vi góp vốn??

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định như thế nào? 

Hợp đồng thương mại là gì? Pháp luật quy định như thế nào trong các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng thương mại? 

Pages

Facebook comments