Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề như sau: công ty tôi muốn thành lập kinh doanh là công ty cổ phần có 4 cổ đông sáng lập. Công ty tôi muốn hoạt động đa ngành nghề để phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động. 

Sinh con thứ 3 có bị xử lý kỉ luật không? Pháp luật quy định những trường hợp nào không bị xử lý kỉ luật đối với việc sinh con thứ ba ? Đảng viên sinh con thứ ba thì bị xử lý kỷ luật như thế nào ?

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong việc xử phạt hành chính hiện nay được thể hiện như thế nào ? Tham khảo nội dung tư vấn dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ vào các quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng.
 

Nhóm đối tượng của luật hành chính là như thế nào ? Quy định cụ thể ra sao? Nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng áp dụng với luật hành chính hiện nay.

Xuất phát từ khaí niệm quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm thực hiện chức năng đối ngoại của nhà nước , ta thấy giữa 2 hoạt động quản lý nh

Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoai của nhà nước. 

Những trường hợp công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, để tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính công dân có điều kiện gì ?

Ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính hiện nay thể hiện như thế nào?  

Khái niệm về nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và dưới những hình thức nhất định.có nội du

Facebook comments