Nghĩa vụ kết thúc hợp đồng trước  thời hạn của công ty? Tổng đài pháp luật miễn phí 

Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đang trong thời gian thử việc không

Bảo hiểm xã hội 14 năm thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không ?

Những điểm mới trong bộ luật lao động sửa đổi theo quy định hiện hành.

Thực trạng thực hiện pháp luật lao động trước khi ban hành bộ luật lao động sửa đổi hiện hành.

Hợp đồng lao động có thể chấm dứt trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đưa

Có rất nhiều thắc mắc và ý kiến về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trườn

Trong nền kinh tế thị trường linh hoạt và năng động, người sử dụng lao động khi thực hiện các d

Trong xu thế hội nhập kinh tế, Việt Nam đang tiến tới mở cửa thị trường lao động.

Bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao động là một quan hệ pháp luật mà trong đó người gây ra

Những nội dung còn đang gặp nhiều những thắc mắc và cần được giải đáp liên quan đến việc kế toá

Việc cho người lao động thôi việc làm phát sinh nhiều quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao đ

Kinh doanh dịch vụ việc làm hiện nay cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như thế nào? Nội dung pháp lý sẽ được các chuyên viên tư vấn chúng tôi phân tích để các bạn nắm rõ nội dung cụ thể như sau

Có rất nhiều những tranh chấp hay khiếu kiện xảy ra khi trong môi trường đào tạo không đáp ứng

Người lao động khi xảy ra các vấn đề không mong muốn cho khi lao động như tai nạn, bệnh tật...

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương trực tiếp, đầy

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật người lao động. Để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật này cần tuân theo những điều kiện, yêu cầu nhất định. 

Người lao động nghỉ việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được kí kết giữa ngườ

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật lao động quy định: “Kỷ luật lao động là những quy định về vi

  Khi đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập thì việc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải điều xa lạ. Để đảm bảo việc quản lý, và kiểm soát được nguồn lao động cũng như đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, Nhà nước yêu cầu giấy phép lao động đối với những trường hợp lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ( trừ cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điều 172 BLLĐ 2012 ). Điều kiện cấp giấy phép lao động và trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép lao động được quy định tại nghị định 102/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bộ luật lao động  2012 không quy định về điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, tuy nhiên lại quy định gián tiếp qua các trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Khoản 2 Điều 78 Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu Bộ luật lao động. Từ quy định này có thể đưa ra được những điều kiện để thỏa ước lao động có hiệu lực như sau

Theo tính chất tranh chấp và mức độ tham gia của các bên tranh chấp, có thể phân loại tranh chấp lao động thành tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Mặc dù được thể hiện là vấn đề dễ hiểu song trong một số trường hợp để phân biệt hai loại tranh chấp này không đơn giản. Mục đích chính khi phân biệt tranh chấp lao động tập thể hay cá nhân là để xác định chủ thể có thẩm quyền giải quyết, thủ tục, trình tự, thời hạn giải quyết tranh chấp..

Trong các quy định của pháp luật lao động, nội dụng của nguyên tắc bảo vệ Người lao động không chỉ bao hàm trong việc bảo vệ sức lao động, bảo vệ quyền, lợi ích của Người lao động, mà nguyên tắc bảo vệ Người lao động còn được pháp luật lao động biểu hiện trên nhiều phương diện trong chế định hợp đồng lao động..

Bảo vệ người lao động được hiểu là ngăn chặn mọi sự xâm hại có thể xảy ra đối người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Với vai trò đó “ Bảo vệ người lao động ” là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của luật lao động, nguyên tắc này được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản pháp luật về lao động của nước ta từ trước tới nay. Và sở dĩ pháp luật lại quy định bảo vệ NLĐ là nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động là dựa trên những cơ sở sau

   Đình công là một trong những phương thức tập thể lao động sử dụng để nhận được quyền lợi phù hợp với yêu cầu chung của tập thể. Đôi khi tập thể lao động, do không nắm được quy định của pháp luật đã gây ra những cuộc đình công trái quy định của pháp luật. Nhằm đảm bảo tập thể lao động xác định được cuộc đình công của mình là hợp pháp hay không, pháp luật đã có quy định về các trường hợp đình công bất hợp pháp và hình thức xử lý khi xảy ra đình công bất hợp pháp.

Pages

Facebook comments