Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ kinh doanh quan trọng của các tổ chức tín dụng thông qua các hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi chờ thanh toán của chủ tài khoản, phát hành các giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng thông qua thị trường liên ngân hàng, vay vốn cuả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bảo lãnh là khái niệm được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, ở mỗi góc độ nó được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Hiểu theo phương diện pháp lí thì: "Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi là người bảo lãnh) cam kết với bên có quyền(gọi là người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là người được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn mà người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ - Điều 366 Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005.

Cho thuê tài chính là gì ? Hình thức cho thuế tài chính được thể hiện như thế nào  ?

 

Hợp đồng thuê tài chính (sau đây gọi tắt là hợp đồng) là một loại hợp đồng kinh tế được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê một hoặc một số máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định (thời hạn cho thuê) theo những quy định tại Điều 3 của quy chế này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét các điều kiện của doanh nghiệp và cấp giấy phép hoạt động tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp đó.

Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng quy định như sau “Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản về việc không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của tổ chức tín dụng

1. Cơ cấu tổ chức
Tùy thuộc vào các loại hình Tổ chức tín dụng qui mô, phạm vi hoạt động, tổ chức tín dụng có những hình thức tổ chức quản lý, điều hành khác nhau.

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

Khoản 1 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định: 

" Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thu hồi giấy phép của các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Quy định hiện nay về nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra ngân hàng được thể hiện như thế nào ?

Theo Luật NHNN năm 2010, Thống đốc NHNN quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện CSTT quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)  là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNN

Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ quản lý chuyên ngành khác đều được đặt trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ, là cơ quan Chính phủ, thay mặt chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hoạt đông của mình.

Mỗi ngành luật đều có sự khác biệt riêng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ sự tương đồng và khác biệt giữa luật ngân hàng so với các ngành luật khác

Bạn đang phân vân không rõ nhà nước đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực ngân hàng, cùng xem một số ví dụ dưới đây.

Do độ rủi ro của hoạt động ngân hàng cao và đặc biệt luật có ảnh hưởng sau sắc và có tính dây chuyền đến  kinh tế xã hội, liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể nên pháp luật cũng đặc biệt lưu ý khi điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động ngân hàng

Hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán

Hợp đồng bảo đảm tiền vay là văn bản pháp lý thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người đi vay. Đây chính là cơ sở pháp lý, trong đó quy định cụ thể các điều khoản mà hai bên đã thoả thuận để thực hiện việc cho vay, quản lý và sử dụng khoản vay, tài sản bảo đảm, phương thức thu hồi nợ, biện pháp xử lý tài sản bảo đảm và phương thức giải quyết tranh chấp (nếu có)

Về bản chất, hợp đồng ghi nhận thỏa thuận của hai hay nhiều bên làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ những điều kiện do luật định (bên vay). Căn cứ vào hợp đồng, tổ chức tín dụng chuyển giao một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện hoàn trả cả gốc và lãi

Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hoá đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một khoản lãi

Pháp lệnh 06/2013/PL-UBTVQH sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối có quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối. Củ thể tại Điều 22 Pháp lệnh này có quy định:

Theo pháp luật ngân hàng, cơ cấu tổ chức quản lý của các tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).. Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ đi sâu vào các điều kiện của mỗi một cơ quan nói trên như sau

Theo pháp luật ngân hàng, cơ cấu tổ chức quản lý của các tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).. Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ đi sâu vào các điều kiện của mỗi một cơ quan nói trên như sau

Theo pháp luật ngân hàng, cơ cấu tổ chức quản lý của các tổ chức tín dụng được thành lập dưới dạng công ty cổ phần bao gồm đại hội cổ đông, 

Con tôi đi học du học ở Úc. 2 năm nay, toàn bộ chi phí học hành, sinh sống đều do em tôi chi trả. Hiện tôi muốn gửi tiền cho em tôi nhưng không biết nếu gửi ngoại tệ thì có được không. Xin cho biết những trường hợp nào thì được chuyển tiền ra nước ngoài?

Nguyễn Thị Hồng (Cam Lâm)

Trong bài viết trước, Tư vấn Việt Luật đã giới thiệu với các bạn  tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng. Để tìm hiểu sau hơn về nhân sự trong bộ máy quản ly, bài viết này chúng tôi xin đi sâu vào những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ như sau

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp đặc biệt, có thể thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.

Tổ chức tín dụng đã được cấp giấy phép có thể bị ngân hàng nhà nước thu hồi giấy phép đã cấp trong các trường hợp luật định. Tư vấn Việt Luật sẽ phân tích các trường hợp này trong bài viết sau

Pages

Facebook comments