Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên có được quảng cáo không ? Rượu là một loại hàng hoá đặc biệt do vậy hoạt động quảng cáo với mặt hàng rượu cũng có những hạn chế nhất định

Giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đó với đối tác, với khách hàng

Trong hoạt động đầu tư thì có nhiều hình thức để các chủ thể có thể tiến hành đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận. Một trong các hình thức đầu tư đó là các bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

I. Điều Kiện kinh doanh tiền chất công nghiệp 

I. CHỦ THỂ TỔ CHỨC HỘI CHỢ

Điều 131 Luật thương mại 2005 quy định: 

1. Trình tự thực hiện:

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào.

Các hình thức về xử lý hành vi vi phạm pháp luật thương mại

Trong thực tiễn, các hành vi vi phạm pháp luật Thương mại ngày càng đa dạng và phong phú, thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Luật thương mại 2005 đã quy định 12 hành vi được coi là hành vi vi phạm pháp luật thương mại, cụ thể

  Thời hiệu khởi kiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với các tranh chấp thương mại. Khi các tranh chấp thương mại xảy ra, các bên thường có nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết như trung gian, hòa giải. Tuy nhiên, khi các biện pháp này không thể giải quyết được tranh chấp, thì bắt buộc các bên phải sử dụng quyền khởi kiện của mình để yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.Để tránh xảy ra việc hết thời hiệu khởi kiện, các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh phải luôn luôn lường trước được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra, khi soạn thảo, ký kết các hợp đồng thương mại, kinh tế, luôn luôn phải chú ý tới các điều khoản, làm sao các điều khoản này phải hết sức chặt chẽ, có cơ sở giải quyết các tranh chấp sau này.

Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 : “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.” Như vậy, các tranh chấp thương mại phát sinh giữa các thương nhân được gọi là tranh chấp thương mại.

Khi một bên muốn tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng thì bên đó phải tiến hành thủ tục thông báo. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những nội dung xoay quanh vấn đề thông báo được quy định trong Luật Thương mại 2005

Hủy bỏ hợp đồng trong thương mại là sự kiện pháp lí mà hậu quả của nó làm cho nội dung hợp đồng bị hủy bỏ và không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

Khi một hợp đồng thương mại đã được giao kết hợp pháp và phát sinh hiệu lực pháp luật thì các bên phải thực hiện các nghĩa vụ mà mình đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Pháp luật thương mại cho phép một bên có quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng, tạm ngừng thanh toán khi một bên trong quan hệ hợp đồng vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng. Dưới đây là bài viết về các trường hợp nào được tạm ngừng thực hiện hợp đồng và hậu quả pháp lý của trường hợp này.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng là một chế tài được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp mà bên vi phạm đều có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp làm rõ hơn về những căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật Thương mại 2005.

   Khi một hợp đồng thương mại được giao kết hợp pháp và phát sinh hiệu lực pháp luật thì các bên phải thực hiện nghĩa vụ mà mình đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán không phải chịu các hình thức chế tài

Trong giao kết hợp đồng thương mại , các bên đều có thể dễ dàng gặp tình huống ngoài ý muốn dẫn đến làm cho một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp

Chế tài trong thương mại được hiểu là hình thức chế tài được cơ quan nhà nước hoặc bên có quyền lợi bị vi phạm áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thương mại.

Nhượng quyền thương mại (franchise) không phải là một khái niệm xa lạ. Đã có nhiều thương hiệu nước ngoài và Việt Nam thành công trong việc nhượng quyền, giúp mở rộng được thị phần và quảng bá thương hiệu của mình.

Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Theo quy định pháp luật, phán quyết trọng tài phải thuân thủ các quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và hiệu lực như sau:

Trọng tài là hình thức giải quyết tranh chấp, theo đó các bên thỏa thuận đưa những tranh chấp ra trước một trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài để giải quyết và trọng tài sau k

Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn và chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi có thỏa thuận của các bên về việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại t

Câu hỏi: Chào luật sư ! Luật sư cho tôi hỏi tình huống của công ty tôi như sau: 

Theo Luật trọng tài thương mại 2010, trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được. Tuy nhiện,khi nào thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu ? Khi nào thỏa thuận trọng tài không thực hiện được ? Tư vấn Việt Luật sẽ giải đáp các thắc mắc trên trong bài viết

Xin luật sư tư vấn cho trường hợp công ty tôi như sau: Tháng 10/2015, công ty chúng tôi có ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty A. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, chúng tôi có xảy ra tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được.

Công ty tôi sắp tới có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty trách nhiệm hữu hạn X. Để chuẩn bị cho việc soạn thảo hợp đồng, chúng tôi có tìm hiểu các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại như hòa giải, trọng tài thương mại và tòa án. Trong các hình thức này, tôi thấy hình thức trọng tài thương mại rất kinh hoạt và có nhiều ưu điểm. Vậy tôi muốn hỏi luật sư nếu tôi muốn lựa chọn hình thức trọng tài thương mại làm hình thức giải quyết tranh chấp thì phải làm như thế nào ? 

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hình thức trọng tài thương mại đang là xu hướng giải quyết được nhiều chủ thể lựa chọn, bởi tính linh hoạt, nhanh gọn của nó.

Pages

Facebook comments