Căn cứ theo Điều 3 - Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP ( Điều 8 Nghị định 94/2012/NĐ-CP)

I. Điều kiện để tổ chức kinh doanh dịch vụ nổ mìn ( Điều 26 Nghị định 77/2016/NĐ-CP)

Điều kiện đối với sản xuất sản phẩm thuốc lá

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho biết khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/7, tất cả các điều kiện kinh doanh ban hành trái thẩm quyền đương nhiên hết hiệu lực thi hành.