Nhãn sản phẩm mỹ phẩm là một trong những nhãn hàng hóa được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định.

 Nhãn hiệu nổi tiếng giữ một vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mà khi nhắc đến nhãn hiệu thì người tiêu dùng trong từng lĩnh vực sẽ biết ngay nhãn hiệu này được dùng cho sản phẩm gì. Có thể kể đến, một số nhãn hiệu nổi tiếng như: Coca-Cola, Intel, Microsoft,... Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung thì nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và pháp luật sở hữu trí tuệ có quy định những tiêu chí riêng để xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009, như sau:

Để bảo đảm sự bảo hộ nhãn hiệu được hiệu quả thì khả năng phân biệt nhãn hiệu là một trong những yếu tố rất quan trọng. Do đó, pháp luật sở hữu trí tuệ quy định nhãn hiệu sẽ có khả năng phân biệt như sau:

Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ theo quy định tại Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2009. Theo đó là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc. Hơn nữa, là phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Tuy nhiên, không phải các dấu hiệu nhìn thấy được đều được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 73 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì những dấu hiệu sau đây không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu

Xin chào quý công ty. Hiện nay tôi đang là chủ sở hữu NHÃN HIỆU đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Vậy cho tôi hỏi tôi phải thực hiện những nghĩa vụ gì.

Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định như thế nào?

Cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại và tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Facebook comments