Nhập khẩu hàng hóa lậu trong danh mục cấm nhập khẩu bị xử lý như thế nào?

nhap_khau_hang_hoa_lau_trong_dnah_muc_cam_nhap_khau_bi_xu_phat_nhu_the_nao_0

Hỏi: Chú tôi có đặt mua hoa quả của một công ty thực phẩm bên Trung Quốc. Số lượng là khoảng 2 tấn, bao gồm: Nho, táo và đào. Nhưng khi đến Tổng cục hải quan, khi mở kiểm tra, chúng tôi phát hiện có thêm cả một số lượng chân gà đông lạnh đã lâu, bốc mùi khó chịu. Chú tôi không hay biết gì và vẫn bị cơ quan hải quan xử phạt. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp của chú tôi sẽ bị xử lý như thế nào?

nhap_khau_hang_hoa_lau_trong_dnah_muc_cam_nhap_khau_bi_xu_phat_nhu_the_nao_0

Hình ảnh: Nhập khẩu hàng hóa trong danh sách hàng cấm nhập khẩu bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Đội ngũ tư vấn xin được tư vấn với khách hàng như sau:

Căn cứ theo Điều 17, Nghị định số 185/2013 về xử phạt hành chính trong vấn đề thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Điều 17. Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

“1. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt tiền như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị dưới 1.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

Do đó, tùy theo mức giá trị mà chú bạn nhập khẩu chân gà đó có giá trị là bao nhiêu thì sẽ tính ra được tương ứng với mức hình phạt nào. Dù không hay biết, nhưng dù gì chú bạn đã không kiểm tra kĩ hàng hóa trước khi đưa vào cửa khẩu, nên việc xử phạt cảu Tổng cục hải quan là hoàn toàn hợp lý. Mong rằng chú bạn sẽ cẩn trọng hơn khi nhập khẩu các hàng hóa nước ngoài.

Xin trân trọng cảm ơn.