Những vấn đề cơ bản về quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu

0
127

Qua thời kỳ khủng hoảng của chứng khoán thì thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Để thị trường chứng khoán phát huy hiệu quả thì việc bảo đảm được quyền sở hữu cổ phiếu

Qua thời kỳ khủng hoảng của chứng khoán thì thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Để thị trường chứng khoán phát huy hiệu quả thì việc bảo đảm được quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu là điều hết sức cần thiết. Bài viết dưới đây công ty tư vấn Việt Luật trình bày cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu.

1. Khái quát cổ phiếu, trái phiếu

Cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với phần vốn của tổ chức phát hành còn trái phiếu là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Cá nhân sở hữu cổ phiếu là cổ đông và là chủ sở hữu doanh nghiệp, còn cá nhân sở hữu trái phiếu là chủ nợ của đơn vị phát hành. 

2. Đặc điểm của cổ phiếu, trái phiếu

So với các quyền sở hữu tài sản khác thì quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu có điểm đặc thù riêng, bởi lẽ đây là loại hàng hoá đặc thù của thị trường chứng khoán, là căn cứ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành: 

– Tính rủi ro:  bỡi lẽ giá trị của chứng khoán phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Khi sở hữu chứng khoán thì rủi ro đã được chuyển sang người sở hữu. 

– Tính sinh lợi của chứng khoán giúp người sở hữu nó nhận được những khoản lợi nhuận nhất định. Do vậy chúng hấp dẫn nhà đầu tư. 

3. Cách tiếp cận về quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu

Tư cách cổ đông được xác định trên căn cứ quyền sở hữu cổ phần. Công ty phát hành cổ phiếu để xác nhận quyền sở hữu cổ phần. 

Đối với chứng khoán chưa niêm yết: Bằng chứng để xác nhận cá nhân đang có quyền sở hữu đối với cổ phiếu là việc cá nhân được ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông và được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần .Hiện nay một số công ty chỉ cấp cho cổ đông góp vốn “Phiếu thu” hoặc ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông thì việc này sẽ không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của những người góp vốn. 

Đối với chứng khoán đã niêm yết: Bằng chứng xác định sở hữu chứng khoán là bản Sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán. 

Quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu

 Quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu gồm các quyền sau đây:

– Quyền nhận lợi nhuận từ việc sở hữu chứng khoán

Về nguyên tắc, công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông khi nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính của công ty đã được thực hiện, trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước. Mức cổ tức thanh toán do đại hội đồng cổ đông  quyết định phù hợp với quy định của pháp luật. 

– Quyền tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết: đây là quyền cơ bản mà cá nhân khi sở hữu cổ phiếu đồng thời là chủ sở hữu công ty cổ phần. 

– Quyền được cung cấp thông tin: Khi sở hữu chứng khoán, người sở hữu có quyền 

được hưởng lợi phát sinh từ chứng khoán. Nếu muốn thực hiện được các quyền định đoạt đối với chứng khoán thì cần dựa vào những thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán, số lượng chứng khoán và giá cả của chứng khoán.

– Quyền tự do chuyển nhượng, mua, bán chứng khoán, quyền tặng cho, thừa kế chứng khoán: đây là quyền cơ bản mà người sở hữu chứng khoán có được. Người sở hữu có quyền tham gia thị trường thông qua mua, bán, chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán nhưng phải tuân thủ các điều kiện, thủ tục. Tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

– Quyền cầm cố chứng khoán và thực hiện các giao dịch repo: Tức là người sở hữu có quyền vay vốn ở đơn vị, tổ chức, cá nhân và sử dụng chứng khoán để cầm cố, bảo đảm nghĩa vụ.

– Quyền góp vốn bằng chứng khoán để thành lập công ty: Khi thực hiện chủ sở hữu chứng khoán thực hiện quyền này cần tuân thủ điều kiện về góp vốn, xác định giá trị phần vốn góp 

– Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty và công ty giải thể, phá sản, chủ sở hữu cổ phiếu được nhận tài sản tương ứng với cổ phần góp vốn theo quy định.

– Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản công ty theo quy định; Quyền sở hữu chứng khoán trong một số trường hợp đặc biệt ( ví dụ khi cô doanh nghiệp chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề cơ bản về quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ luật sư tư vấn pháp luật 19006199 để được đội ngũ tư vấn pháp luật của Công ty tư vấn Việt Luật hỗ trợ.