Nội quy lao động

0
390

 Theo khoản 1 điều 119 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về vấn đề nội quy lao động có quy định: ” Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”. Nghĩa là đối với những công ty, doanh nghiệp, cơ quan có sử dụng số lượng lao động nhiều ( 10 người trở lên ) thì nội quy lao động dưới dạng văn bản là bắt buộc. 

      Theo khoản 1 điều 119 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về vấn đề nội quy lao động có quy định: ” Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”. Nghĩa là đối với những công ty, doanh nghiệp, cơ quan có sử dụng số lượng lao động nhiều ( 10 người trở lên ) thì nội quy lao động dưới dạng văn bản là bắt buộc. 

 

 

      Nội quy lao động ngoài yêu cầu là không được trái với quy định của pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan thì nội quy còn yêu cầu những nội dung chủ yếu khác. Những yêu cầu về nội dung của nội quy lao động được quy định tại khoản 2 điều 119 điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

      Trong nội quy lao động sẽ có quy định cụ thể về thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần, trong 1 ca làm việc; quy định về thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; quy định thời gian làm thêm giờ (nếu có), làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; quy định về thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian ( như nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca ); quy định về các ngày nghỉ ( như nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương).

2. Trật tự tại nơi làm việc:

       Trong nội quy sẽ quy định cụ thể về phạm vi làm việc, vấn đề đi lại trong thời giờ làm việc, vấn đề văn hóa ứng xử, trang phục khi đi làm, quy định về vấn đề tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp sự phân công điều động đó có hành vi vi phạm với quy định của pháp luật hoặc nhận thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của người ).

3. An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

       Khi người lao động ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì một trong các quyền của người lao động phát sinh sau khi kí kết hợp đồng là được làm việc trong mội trường an toàn lao động, vê sinh lao động. Và trách nhiệm của người sử dụng lao động là đảm bảo quyền lợi đó cho người lao động. Vì vậy, trong nội quy có quy định về trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; yêu cầu chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy định về tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; quy định về sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động:

       Khi làm việc, người lao động là chủ thể trực tiếp sử dụng tài sản của người sử dụng lao động, tiếp xúc trực tiếp với bí mật công nghê, bí mật kinh doanh ( nếu có ) của công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Vì vậy trong nội quy có quy định về danh mục tài sản; tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất:

        Nhằm hạn chế việc vi phạm kỉ luật của công ty ( doanh nghiệp, tổ chức ) trong nội quy phải có những quy định cụ thể về danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; ngoài ra, còn quy định về mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người lao động có hành động vi phạm gây thiệt hại..

 Đối với công ty, cơ quan, doanh nghiệp hoặc tổ chức với số lượng lao động lớn ( từ 10 người trở lên ) thì việc lập nội quy lao động sẽ tạo sự thuận lợi hơn trong điều hành, quản lý và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động. Và người lao động khi làm việc phải hoàn toàn tuân thủ theo các quy định trong nội quy ( với yêu cầu là nội quy không trái với quy định của pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan ), đây là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của người lao động.

* Văn bảo nội quy mẫu

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ Luật Lao động năm 2012.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP.