Phân chia di sản thừa kế

0
384

Bố mẹ mất chỉ để lại di chúc tài sản hưởng 1 phần nhỏ cho con út. Phần tài sản còn lại chưa được định đoạt thì con út có được nhận phần tài sản chưa định đoạt đó nữa không ? Pháp luật quy định như thế nào về phân chia di sản thừa kế ? 

Câu hỏi: Chào Luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: bố mẹ tôi để lại di chúc cho tôi thừa kế 200m vuông đất ở thành phố Vinh Nghệ An từ năm 2014 vì tôi công tác ở đó . Gia đình tôi có bố mẹ, tôi và hai anh trai nữa ( anh em tôi đều trên 20 tuổi ). Còn số tài sản khác nhà đất mà bố mẹ tôi xây dựng ở Hà Nội tới  nay thì không kịp để lại di chúc do bố mẹ tôi bị tai nạn mới mất được 4 tháng.Hai anh tôi bảo tôi đã có đất ở Vinh rồi nên tất cả số tài sản ở Hà Nội hai anh đòi chia đôi nhưng theo như tôi biết thì bố mẹ không để lại di chúc thì tôi vẫn được hưởng một phần số tài sản ở Hà Nội phải không ạ? Giờ tôi muốn phân chia di sản thừa kế thì pháp luật thừa kế quy định như thế nào?

tong-di-san-thua-ke

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Việt Luật. Chúng tôi đã xem xét và đưa ra đáp án cho bạn như sau:

1.Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015)

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại bộ luật dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống.

Bộ luật dân sự 2015 quy định về chia thừa kế trong các trường hợp sau:

  • Chia thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (điều 624 BLDS 2015). Do đó,bố mẹ bạn có quyền để lại tài sản thuộc sở hữu của họ cho bất kì ai. Nếu di chúc bố mẹ bạn sau khi chết để lại hợp pháp đúng luật định thì bạn là người thừa kế di sản đối với 200m vuông đất ở Vinh – Nghệ An theo Điều 659 BLDS 2015.

“Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”

Tuy nhiên,về nguyên tắc, di sản thừa kế sẽ được phân chia theo ý chí của người để lại di chúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Do đó, trong trường hợp người lập di chúc không cho con chưa thành niên, cha,mẹ, vợ chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động hưởng phần di sản hoặc cho những người này hưởng ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên hai anh trai của bạn đều trên 20 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự nên 200m vuông đất đó thuộc về bạn mà không phải chia thêm cho bất kì ai

  • Chia thừa kế theo pháp luật

Do tài sản của bố mẹ bạn không chỉ ở Vinh – Nghệ An mà còn có ở Hà Nội. Mà đất nhà ở Hà Nội bố mẹ bạn chưa để lại di chúc cho ai hưởng đã mất do tai nạn. Nên số tài sản chưa chia theo di chúc sẽ được chia theo pháp luật quy định tài Điều 650 BLDS 2015

+  Điều 650 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật bao gồm:

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

– Pháp luật quy định về hàng thừa kế được hưởng ngang nhau như sau :

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.Do đó, ngoài phần bạn hưởng di sản theo di chúc ra thì bạn và hai anh của bạn được hưởng phần ngang nhau mà bố mẹ để lại ở Hà Nội.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty dịch vụ tư vấn Việt Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu còn vướng mắc,chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí 19006199  hoặc gửi thông tin qua Email  để được hỗ trợ kịp thời !