Pháp luật quy định như thế nào về quy chế khu Đô thị mới ?

0
226

Khu Đô thị mới được các chủ đầu tư ngày càng quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt khiPháp luật quy định như thế nào về quy chế khu Đô thị mới. 

Khu Đô thị mới được các chủ đầu tư ngày càng quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt khi Pháp luật quy định như thế nào về quy chế khu Đô thị mới. Việt Luật sẽ giải đáp vấn đề này để bạn đọc nắm bắt được những vấn đề cơ bản về quy chế khu Đô thị mới thông qua bài viết dưới đây.

I. Quy mô dự án khu đô thị mới

Quy mô chiếm đất của dự án khu đô thị mới được lập sẽ từ 50 ha trở lên.

Nếu diện tích đất phục vụ cho dự án để dành cho dự án nằm trong quy hoạch đất đô thị nhưng bị các dự án khác hoặc bởi khu đô thị đang tồn tại thì dự án khu đô thị mới có quy mô tối thiểu 20 ha.

Quản lý chất lượng xây dựng công trình trong khu đô thị mới

Chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm về chất lượng các công trình xây dựng. Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng trong khu đô thị mới phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Những công trình có chuyển giao như: công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội và công trình phải được nghiệm thu trước khi chuyển giao. Khi chuyển giao thì phải giao đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình cho bên nhận. Nếu xác định được bên nhận chuyển giao thì bên nhận chuyển giao được tham gia quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình trong giai đoạn xây dựng đến bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với những công trình nhà chung cư và nhà ở được xây dựng nhằm mục đích để bán thì phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi sử dụng, đưa vào khai thác, kinh doanh. Bên bán trích bản sao và giao cho bên mua giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, các bản vẽ hoàn công có liên quan và thực hiện bảo hành với thời gian tối thiểu 12 tháng đối với công trình được bán.

II. Trình tự hình thành, phát triển khu đô thị mới

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Căn cứ vào quy hoạch xây dựng chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ l/500 tại nơi dự kiến đầu tư và tiến hành lập dự án khu đô thị mới, đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư;

Căn cứ vào quyết định hoặc văn bản cho phép đầu tư thì chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao nhận, thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng;

Căn cứ theo dự án có nội dung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khi dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, kinh doanh theo từng giai đoạn hoàn thành và khi hoàn thành toàn bộ dự án thì chủ đầu tư tiến hành kinh doanh, chuyển giao công trình, chuyển giao quản lý hành chính.

Chủ đầu tư dự án trực tiếp đầu tư và kêu gọi các chủ đầu tư cấp 2 để tiến hành đầu tư xây dựng công trình trong khu đô thị mới theo quy hoạch của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trên đây là bài viết tư vấn của Việt Luật về một số vấn đề cơ bản về quy chế khu Đô thị mới. Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ Việt Luật qua Tổng đài tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ: 19006199