Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề?

0
206

Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề? Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền về lối đi qua đối với bất động sản liền kề.Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Hỏi: Do hàng xóm xây nhà ở mới mà nhà của tôi hiện nay bị vây kín, không có lối để đi ra đường. Vậy, tôi muốn hỏi, hiện nay có quy định nào của pháp luật quy định về vấn đề này không?

quyen_ve_di_qua_bat_dong_san_lien_ke

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Giải đáp

Về trường hợp của bạn, Việt Luật xin được tư vấn như sau:

Hiện nay, Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quyền đi qua bất động sản liền kề như sau:

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc mở cho bạn một lối đi trên phần đất của họ. Hai bên thỏa thuận với nhau về vị trí, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi sao cho hợp lý và thuận tiện nhất, đồng thời hạn chế đến mức tối đa thiệt hại đến bất động sản có mở lối đi. Bên cạnh đó, các bên thỏa thuận với nhau về việc đền bù cho chủ sở hữu bất động sản có mở lối đi. Việc đền bù này là không bắt buộc, nếu bên sở hữu bất động sản có mở lối đi không có yêu cầu thì bên được hưởng quyền về lối đi qua bất động sản liền kề không phải đền bù.

Trường hợp bất động sản vây bọc thuộc sở hữu của nhiều chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau, thì khi chia bất động sản, những người này có trách nhiệm phải dành lối đi cần thiết cho người có bất động sản bị vây bọc. Và trong trường hợp này, bên được hưởng quyền về lối đi qua không phải đền bù cho các bên sở hữu bất động sản có mở lối đi.

Nếu bên có bất động sản vây bọc không chịu mở lối đi cho bên bị vây bọc, hoặc có tranh chấp về vấn đề trên thì có thể đưa ra Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Việt Luật. Xin trân trọng cảm ơn!