Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và  khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.  Do đó, pháp luật sở hữu trí tuệ quy

     Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biế

     Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định đối với nhãn hiệu thì bất kỳ người thứ ba nào có hành vi sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu

     Cũng giống như đối với sáng chế thì bất kỳ người thứ ba nào có hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà khôn

     Hành vi bị xem xét bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có đủ các căn cứ đó là: khi đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang đượ

     Về nguyên tắc, quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng mà quyền được phát sinh trên cơ sở đăng ký chỉ được bảo hộ ở từng quốc gia, nơi quyền đó được đăng ký.

     Khi tổ chức - cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, ­­có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hà

     Việc sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp

     Một trong các biện pháp xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đó là biện pháp dân sự.

     Việc xác định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ đảm bảo cho việc thực hiện các quyền liên quan.

     Quyền tự bảo vệ là quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghịêp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của mình.

     Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc Nhà nước sử dụng công cụ pháp lý và quyền lực bảo đảm cho các chủ sở hữu tài sản trí tuệ thực thi các quyền đối

     Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên chuyển giao cho phép cá nhân, tổ chức sử dụng một hoặc

     Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện, đó là: Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình

     Khi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan không muốn chuyển nhượng toàn bộ mà chỉ muốn chuyển quyền sử dụng một hay một số quyền của mình thì h

     Chủ sở hữu quyền tác giả sẽ độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền tài sản theo quy định tại Điều 19 Luật sở hữu trí tu

     Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng dân sự và là hợp đồng dân sự đặc biệt có đối tượng là quyền nhân thân và quyền ta

     Cần phải có sự phân biệt rõ ràng giữa tên thương mại và nhãn hiệu.

     Việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan sẽ rất có lợi vì chủ thể quyền sẽ được miễn trừ các nghĩa vụ chứng minh trước tòa về quyền tác giả cu

     Việc tra cứu thông tin đến nhãn hiệu cũng rất cần thiết nhằm để đánh giá, so sánh và kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu nêu trong đơn.

     Các quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ tuyệt đối trong thời gian còn hiệu lực pháp luật.

     Tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền ngay sau khi viết xong tác phẩm mà không cần phải đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác

     Việc sử dụng cả chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan có thể do chính chủ sở hữu tiến hành, hay do người khác thực hiện thông qua một hợp đồng

     Sở hữu trí tuệ là các quyền pháp lý phát sinh từ các hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật.

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

     Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này (theo khoản 13 Điều 4 Luật

     Việc quy định quyền đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng vì điều đó liên quan đến việc xác định người sẽ trở thành chủ sở hữu quyền được bảo hộ.

Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” ở Việt Nam. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về sở hữu trí tuệ. Sau đây là một số nội dung cơ bản giúp quản lý hiệu quả bí mật kinh doanh của doanh nghiệp

     Một trong những quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sư

Pages

Facebook comments