Tag Archives: attp

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

  Hiện nay, khi các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng nhiều, càng mở rộng thì việc kiểm soát hoạt động kinh doanh này càng khó khăn đặc biệt khi có nhiều trường hợp vì lợi nhuận mà nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống đã bỏ qua vấn đề vệ sinh […]

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, vậy những điều kiện đó là gì? Trước khi được cấp giấy chứng nhận VSATTP, chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh […]

Điều kiện ATTP với kinh doanh chế biến thực phẩm

Để có giấy phép an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm cần có điều kiện như thế nào ? Nội dung được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất , giúp khách hàng không gặp vướng mắc pháp lý về thủ tục pháp lý 24h khi làm việc cùng chúng […]

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất

Đối với cơ sở sản xuất thì điều kiện đảm bảo an toàn thực là như thế nào ? Các điều kiện cụ thể ra sao ? Pháp lý 24h giới thiệu nội dung cụ thể nhất với khách hàng . Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện […]