Tag Archives: Chi nhánh

Thủ tục Cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý)

Hướng dẫn về mặt quy định thủ tục Cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý)

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong nước.

Một doanh nghiệp có thể thành lập nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và địa điểm kinh doanh ở mọi nơi trong và ngoài nước, tuy nhiên, trình tự thủ tục , hồ sơ đăng ký thành lập sẽ khác nhau tại từng địa điểm nhất định, Tư vấn Việt Luật sau […]

Thông báo thành lập chi nhánh, vpdd ở nước ngoài công ty tnhh 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ thông báo về thành lập chi nhánh công ty , văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty tnhh do cá nhân là chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau : THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở […]

Hồ sơ xin cấp phép vpdd, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Pháp lý 24h giới thiệu hồ sơ xin cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với để thương nhân hay công ty nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam có thể nắm bắt cụ thể nhất .

Các trường hợp không cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam

Các trường hợp cơ quan chức năng tại Việt Nam không cấp giấy phép văn phòng đại diện và chi nhánh công ty các thương nhân hay doanh nghiệp nước ngoài với các điều kiện khác nhau , nội dung pháp lý 24h chuyển tải tới với nội dun cụ thể để các nhà đầu […]