Tag Archives: chi phí phá sản

Chi phí phải trả cho thủ tục phá sản

   Khi thực hiện thủ tục phá sản sẽ phát sinh các khoản chi phí, chi phí đó có thể là lệ phí phá sản, có thể là chi phí cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản,… Tùy theo quy định của pháp luật, chi phí đó có thể do […]