Tag Archives: công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho […]

Quyền lợi và nghĩa vụ người đứng đầu chi nhánh

Chi nhánh, người đứng đầu Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau: 1. Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh. 2. Người đứng đầu Chi […]

Xử lý vi phạm hoạt động VPDD, chí nhánh công ty nước ngoài

Những lưu ý về xử lý vi phạm về văn phòng đại diện và chi nhánh công ty có yếu tỗ nước ngoài . Nội dung cụ thể như sau: 1. Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này hoặc có […]