Tag Archives: điều kiện

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng: đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp hoặc đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu việc chuyển nhượng đem lại lợi […]

Điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực

Bộ luật lao động  2012 không quy định về điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, tuy nhiên lại quy định gián tiếp qua các trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Khoản 2 Điều 78 Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu Bộ luật lao […]

Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận trọng tài

Thẩm quyền của trọng tài thương mại được xác định theo quy định pháp luật tại Điều 2 Luật trọng tài thương mại 2010 và được xác lập bởi thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Tuy nhiên, để có thể xác lập thẩm quyền của Trọng tài cụ thể, thỏa thuận trọng tài phải thỏa mãn […]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics được quy định tại Điều 234 Luật Thương mại năm 2005 và được chi tiết hoá tại Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh […]

Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

  Kinh doanh nhượng quyền thương mại được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2015, sau khi đã khá sôi động trong suốt 2014. Để đạt được những hiệu quả khi kinh doanh nhượng quyền thương mại này, Tư vấn Việt Luật xin cung cấp cho bạn đọc những điều kiện cơ bản để tiến […]

Hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam là các trang thông tin điện tử hoạt động từ máy chủ đặt tại nước ngoài cung cấp thông tin quảng cáo cho người […]

Điều kiện ATTP với kinh doanh chế biến thực phẩm

Để có giấy phép an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm cần có điều kiện như thế nào ? Nội dung được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất , giúp khách hàng không gặp vướng mắc pháp lý về thủ tục pháp lý 24h khi làm việc cùng chúng […]