Tag Archives: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thực phẩm thì ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng được các điều kiện để được cơ quan chuyên ngành cấp phép hoạt động

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện để một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được hoạt động hợp pháp. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được coi là tấm phiếu bảo đảm cho người tiêu dùng khi sử […]