Tag Archives: logistics

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng dịch vụ logistic

quyen-va-nghia-vu-trong-hop-dong-logitic

Bản chất của hoạt động dịch vụ logistics là sự thỏa thuận, bên cạnh quyết định cho các bên quyền tự do thỏa thuận, quyền thỏa thuận áp dụng luật nước ngoài và tập quán thương mại

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics được quy định tại Điều 234 Luật Thương mại năm 2005 và được chi tiết hoá tại Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh […]

Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa logistics

Hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa thuận, theo đó một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa, còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch […]

Phân loại dịch vụ giao nhận hàng hóa logistic

Khi thị trường toàn cầu phát triển với các tiến bộ công nghệ, đặc biệt là việc mở cửa thị trường ở các nước đang và chậm phát triển, logistics được các nhà quản lý coi như là công cụ, một phương tiện liên kết các lĩnh vực khác nhau của chiến lược doanh nghiệp. […]

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dịch vụ giao nhận hàng hóa Logistics

Là sự phát triển cao của dịch vụ giao nhận kho vận, dịch vụ vận tải đa phương thức v.v.. dịch vụ logistics đã chứng minh được những ưu điểm nổi trội của mình và những lợi ích đó có thể khiến cho khách hàng hoàn toàn yên tâm và thỏa mãn về sự phong […]