Tag Archives: nhượng quyền thương mại

Tìm hiểu điều kiện pháp lý đối với Hợp đồng nhượng quyền thương mại ?

hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-thuong-mai

Tìm hiểu điều kiện pháp lý đối với Hợp đồng nhượng quyền thương mại ? Pháp luật quy định như thế nào ?  

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một loại hợp đồng dân sự nên nó cũng sẽ chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp như: hợp đồng đã hoàn thành; theo thỏa thuận các bên; hợp đồng bị hủy bỏ, đơn phương chấm dứt; hợp đồng không thể thực hiện do đối tượng […]

Hợp đồng nhượng quyền thương mại franchise

Quan hệ nhượng quyền thương mại rất phức tạp, phụ thuộc vào đối tượng “ quyền thương mại ” được chuyển giao đến mức độ mỗi hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có những đặc trưng riêng và đặt ra những yêu cầu riêng cho việc áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, Pháp luật […]

Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ nhượng quyền thương mại

Theo những thỏa thuận của hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên có những quyền lợi và phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật như sau:   1. Nghĩa vụ của thương […]

Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

  Kinh doanh nhượng quyền thương mại được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2015, sau khi đã khá sôi động trong suốt 2014. Để đạt được những hiệu quả khi kinh doanh nhượng quyền thương mại này, Tư vấn Việt Luật xin cung cấp cho bạn đọc những điều kiện cơ bản để tiến […]

Quyền thương mại franchise là gì ?

Quyền thương mại là khái niệm trừu tượng, gắn bó mật thiết với thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Quyền thương mại bao gồm thương hiệu, tên sản phẩm, phương pháp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng… Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ nêu các căn cứ pháp lý để định […]

Quy trình cấp giấy phép nhượng quyền thương mại

    Thương nhân Việt Nam muốn thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại hoặc thương nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam phải đăng ký nhượng quyền thương mại đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.  Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ trình bày cơ quan […]

Đăng kí nhượng quyền thương mại

  Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại. Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại như sau: 1. Đối tượng có quyền đăng ký: + Thương nhân Việt […]

Khái niệm, đặc điểm, hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại franchise

  Nhượng quyền thương mại cùng với các hình thức kinh doanh khác đã tạo nên một bức tranh sống động của nền kinh tế thế giới. Hình thành từ thế kỷ 19, hình thức này không ngừng được mở rộng, phát huy tính hiệu quả trong kinh doanh. Pháp luật Việt Nam quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại […]

Khái niệm, đặc điểm nhượng quyền thương mại franchise

  Nhượng quyền thương mại (nguyên văn từ tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) đã ra đời và phát triển hơn sáu thập kỷ qua tại các nước Âu – Mỹ. Tại Việt Nam, dù đã manh nha xuất hiện cách đây hơn chục năm, nhưng việc nhượng quyền thương mại vẫn là phương […]