Tag Archives: An toàn thực phẩm

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?

Hỏi:Xin hỏi luật sư, tôi chuẩn bị mở 1 nhà hàng, vậy xin hỏi tôi cần xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu ạ? Xin cảm ơn.  Trả lời:  Đối với vấn đề xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Việt Luật xin được tư vấn […]

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện để một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được hoạt động hợp pháp. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được coi là tấm phiếu bảo đảm cho người tiêu dùng khi sử […]

Thủ tục công bố phụ gia thực phẩm

Trong xã hội hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn. Khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng quan tâm đến lợi nhuận hơn sự an toàn của người dân gây ra những nguy hiểm, thiệt hại cho người sử dụng thực […]