Tag Archives: an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

  Hiện nay, khi các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng nhiều, càng mở rộng thì việc kiểm soát hoạt động kinh doanh này càng khó khăn đặc biệt khi có nhiều trường hợp vì lợi nhuận mà nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống đã bỏ qua vấn đề vệ sinh […]