Tag Archives: Tư vấn doanh nghiệp

Tranh chấp trong nội bộ công ty

Trên thực tế thì không phải lúc nào công ty cũng đáp ứng được những lợi ích đó của thành viên, do đó xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty. Vậy tranh chấp này là tranh chấp gì và được giải quyết như thế nào?

Xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh?

Như chúng ta đã biết, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được Nhà nước tạo điều kiện cho phép tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm, do vậy, phạm vi hoạt động khá là rộng. 

Tư vấn điều kiện đứng tên thành lập công ty tư vấn du học tại Việt Nam

thanh-lap-cong-ty

Tư vấn điều kiện đứng tên thành lập công ty tư vấn du học tại Việt Nam ? Điều kiện đối với người đứng tên thành lập là gì theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm giám đốc thì cần ký hợp đồng lao động không?

chu-tich-tap-doan-quan-tri

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm giám đốc thì cần ký hợp đồng lao động không ? Pháp Luật quy định trường hợp nào chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm vị trí giám đốc ?