Tag Archives: Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có đặc điểm và hoạt động thế nào?

van-phong-dai-dien-co-dac-diem-gi

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có đặc điểm và hoạt động thế nào? Pháp luật doanh nghiệp quy định như thế nào

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn Việt Luật xin trình bày trình tự, thủ tục và hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam như sau

Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho […]

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong nước.

Một doanh nghiệp có thể thành lập nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và địa điểm kinh doanh ở mọi nơi trong và ngoài nước, tuy nhiên, trình tự thủ tục , hồ sơ đăng ký thành lập sẽ khác nhau tại từng địa điểm nhất định, Tư vấn Việt Luật sau […]

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục hành chính được quy định và thực hiện theo quy định của bộ kế hoạch và đầu tư.

Thông báo thành lập chi nhánh, vpdd ở nước ngoài công ty tnhh 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ thông báo về thành lập chi nhánh công ty , văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty tnhh do cá nhân là chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau : THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở […]

Hồ sơ xin cấp phép vpdd, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Pháp lý 24h giới thiệu hồ sơ xin cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với để thương nhân hay công ty nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam có thể nắm bắt cụ thể nhất .