Một doanh nghiệp có thể thành lập nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và địa điểm kinh doanh ở mọi nơi trong và ngoài nước, tuy nhiên, trình tự thủ tục , hồ sơ đăng ký thành lập sẽ khác nha