Một doanh nghiệp có thể thành lập nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và địa điểm kinh doanh ở mọi nơi trong và ngoài nước, tuy nhiên, trình tự thủ tục , hồ sơ đăng ký thành lập sẽ khác nhau tại từng địa điểm nhất định, Tư vấn Việt Luật sau đây sẽ hướng dẫn bạn trình tự thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, địa điểm kinh doanh trong nước

Facebook comments