Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

0
165

Luật đầu tư 2020 quy định thời hạn hoạt động tối đa của dự án đầu tư là 70 năm, hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư muốn tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư…

1. Thời gian hoạt động của dự án đầu tư:

Luật đầu tư 2020quy định thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

+ Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Tuy nhiên, trong thực tế tùy theo quy mô và ngành nghề mà cơ quan quản lý đầu tư đưa ra thời hạn cụ thể cho phép đăng ký, thông thường là không đủ năm mươi năm như quy định. Khi hết thời hạn này nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì sẽ được xem xét gia hạn thêm thời hạn thực hiện dự án.

2. Thủ tục gia hạn dự án đầu tư:

Thủ tục gia hạn dự án đầu tư được Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định cụ thể chi tiết, chia thành các trường hợp sau:

+ Thủ tục điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ( xem tại bài viết ).

+ Thủ tục điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( xem tại bài viết ).

+ Thủ tục điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ ( xem tại bài viết ).

+  Thủ tục điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( xem tại bài viết ).

3. Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật đầu tư 2020

Nghị định 118/2015/NĐ-CP