Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. 

 Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền

áng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mớ hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

 Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Cùng với các quy định của quyền sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã dành phần lớn các quy định về quyền sở hữu công nghiệp

Hiện nay việc bảo hộ bí mật kinh doanh khá quan trọng và phổ biến ở nước ta. Cùng với việc bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, việc bảo hộ bí mật kinh doanh được các tổ chức, cá nhân chú trọng quan tâ

  Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu cần bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng cao.

Tổ chức, cá nhân có khả năng, có nhiệm vụ hoặc có nhu cầu sử dụng sáng chế trong trường hợp pháp luật cho phép có quyền yêu cầu người có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho mình theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN như sau

Việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định sau

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là một nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động thương mại nói chung và hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng. Tư vấn Việt Luật xin phân tích thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành như sau

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ có thể bị đình chỉ trước thời hạn, nếu chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ đúng thời hạn hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trong vòng năm năm, kể từ khi đăng ký, hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh

Hiệp ước về hợp tác sáng chế - Patent Cooperation Treaty ( PCT ) được ký kết ngày 19/06/1970 tại Washington, U.S.A, là hiệp ước mà người nộp đơn đăng ký sáng chế của các quốc gia thành viên của hiệp ước chỉ cần nộp một đơn tại cơ quan của nước họ nhưng có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về việc nộp đơn PCT như sau

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, các chủ thể được pháp luật cho phép cần chuẩn bị hồ sơ, thực hiện theo trình tư, thủ tục đăng ký như sau

Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, các chủ thể được pháp luật cho phép cần chuẩn bị hồ sơ, thực hiện theo trình tư, thủ tục đăng ký như sau

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, các chủ thể được pháp luật cho phép cần chuẩn bị hồ sơ, thực hiện theo trình tư, thủ tục đăng ký như sau:

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhằm mục đích đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Thủ tục thẩm định nội dung được quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN như sau

Tất cả các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hành ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó như từ ngữ kết hợp với hình ảnh, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Với vai trò là chủ doanh nghiệp , bạn sẽ gặp và giao lưu với rất nhiều khách hàng và khi đó tên công ty của bạn cũng sẽ được nhắc đến nhiều lần. Một khi tên công ty không còn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty bạn cần phải đổi tên công ty. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý khi đổi tên công ty lại gây khó khăn cho một số doanh nghiệp .Sau đây , tư vấn Việt Luật sẽ hướng dẫn anh (chị) trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Facebook comments