Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

0
172

Hóa đơn điện tử là gì ? Thủ tục phát hành sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào ? Pháp luật quy định như thế về đối tượng được phát hành hóa đơn điện tử ?

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm và sử dụng hiện nay. Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký, sử dụng và tiện lời trong quá trình giao dịch. Ta có thể hiểu hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng,cung cấp dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử là gì ? Việt Luật sẽ đi sâu làm rõ về các vấn đề liên quan tới hóa đơn điện tử sau đây

1. Cơ sở pháp lý 

– Thông tư số 32/2011/TT-BTC

– Thông tư 39/2014/TT-BT

– Thông tư số 37/2017/TT-BTC

thu-tuc-dang-ky-hoa-don-dien-tu

2. Nội dung

Khoản 2 điều 4 thông ty 32/2011/TT-BTC quy định về các  điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử như sau:

“ Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu

Theo đó điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử:

– Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, hiện có giao dịch điện tử với cơ quan thuế, giao dịch điện tử với ngân hàng.
– Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
– Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
– Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
– Doanh nghiệp có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn và có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu.

  • Thủ tục phát hành sử dụng hóa đơn điện tử ( điều 7, điều 8 thông tư 32/2011/TT-BTC)

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm 3 bước dưới đây:
– Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu số một phụ lục của TT 32)
Tổ chức trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

+ Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

+ Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

+ Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

– Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo mẫu số hai phụ lục của TT32)
Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu
Tổ chức cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử.
Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan thuế.

Trên đây là nội dung tư  vấn mà công ty tư vấn Việt Luật hỗ trợ giải đáp về vấn đề bạn đang gặp phải. Nếu còn bất kì thắc mắc hay chưa hiểu vấn đề gì ,cần sự hỗ trợ pháp lý khác thì bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến 19006199 sẽ được tư vấn miễn phí nhanh- chính xác nhất !

Công ty dịch vụ tư vấn Việt  Luật

  • Địa chỉ trụ sở :  Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email : congtyvietluathanoi@gmail.com 
  • Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 19006199