Sau khi hoàn thành vụ việc tư vấn, tham gia tố tụng, tham gia đại diện ngoài tố tụng, vụ việc hòa giải, Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý lập hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Người có yêu cầu cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Người có nguyện vọng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Khi có yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý đến trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Tổ chức bán đấu giá tài nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (địa chỉ số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp 

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

a) Trình tự thực hiện:

Văn phòng Công chứng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Công chứng viên có nguyện vọng miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp 

Các Văn phòng Công chứng có nhu cầu chuyển nhượng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Các Văn phòng Công chứng sáp nhập nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Các Văn phòng Công chứng hợp nhất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Người đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp 

Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứn

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 a) Trình tự thực hiện:

Thủ tục Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự

Người tập sự có nhu cầu thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứn

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Na

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động sau khi được phép chuyến đổi loại hình văn phòng giám định Tư pháp

Hướng dẫn thủ tục Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định Tư pháp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp

Hướng dẫn thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định Tư pháp

Pages

Facebook comments