Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong được Luật sư giải đáp: Tôi có kết hôn năm 2013 nhưng do đời sống vợ chồng phát sinh nhiề

Thủ tục kết hôn với người trong ngành công an

 

Xin chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong được Luật sư giải đáp: Tôi năm nay 27 tuổi, vừa kết hôn năm trước, và vợ chồng tôi hiện đang sinh sống cùng với cha mẹ đẻ tôi

Theo quy định của chính phủ thì xe máy điện khi lưu thông trên đường mà không có giấy phép đăng ký xe sẽ bị phạt từ 300-400 ngàn đồng và có thể bị tịch thu phương tiện. 

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ yêu cầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ yêu cầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

Phụ lục báo cáo thẩm định

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thủ tục số 7, Mục 3 - Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

Mở thầu

Làm rõ hồ sơ dự thầu

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC

Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Pages

Facebook comments