Thuê, mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn có được khấu trừ khi tính thuế không?

0
126

 Pháp luật có quy định như thế nào về việc thuê, mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn có được khấu trừ khi tính thuế hay không?

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp phải thuê mua những loại hàng hóa, sử dụng dịch vụ mà doanh nghiệp mình không có để phục vụ hoạt động kinh doanh. Khi tiến hành thuê mua hàng hóa, dịch vụ thì nguồn chi của doanh nghiệp này có được khấu trừ khi doanh nghiệp tiến hành nghĩa vụ thuế không? Pháp luật có quy định như thế nào về việc thuê, mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn có được khấu trừ khi tính thuế hay không?

1. Hậu quả của việc thuê, mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn

Theo quy định pháp luật thuế cũng như quy định của Bộ Tài chính thì các khoản mà doanh nghiệp chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong đó bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ mà không có các hóa đơn, chứng từ, được phép lập Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành nhưng không lập Bảng kê và các chứng từ thanh toán.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc người khác được ủy quyền ký và chịu trách nhiệm về tính trung thực của bảng kê thu mua đó.

Nếu doanh nghiệp khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ thì được phép tiến hành lập Bảng kê theo quy định và sẽ được tính vào các chi phí được trừ khi tính thuế.

Các khoản chi thuê, mua hàng hóa, dịch vụ nói trên không cần bắt buộc phải các chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt.

Nếu giá mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ trên Bảng kê mua cao hơn giá của thị trường thì cơ quan thế sẽ căn cứ vào giá thị trường tại các thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc cùng loại trên thị trường để có thể xác định được mức giá để tính chi phí được trừ cho doanh nghiệp.

2. Cách khắc phục để được trừ khi tính thuế đối với trường hợp thuê mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn

Tùy thuộc vào từng đối tượng mà công ty tiến hành mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn mà cần các giấy tờ để được khấu trừ khi tính thuế là khác nhau. Hiện nay, việc thuê mua hàng hóa được chia ra thành các đối tượng như sau:

– Thuê mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người dân tự sản xuất và tự đánh bắt.

– Thuê mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của hộ cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoặc không kinh doanh.

– Thuê dịch vụ sử dụng lao động là cá nhân theo thời vụ và theo hợp đồng giao khoán.

TH1: Nếu doanh nghiệp thuê mua hàng hóa, dịch vụ của người dân tự sản xuất, khai thác, của hộ cá nhân không kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm:

Để chi phí trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý để trừ khi tính thuế thì phải có giấy tờ sau:

– Hợp đồng thuê, hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

– Các chứng từ thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt về việc thanh toán khi thuê mua hàng hóa, dịch vụ.

– Biên bản về việc bàn giao hàng hóa, dịch vụ.

– Bảng kê về hàng hóa, dịch vụ mua mà không có hóa đơn (theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành).

TH2: Nếu doanh nghiệp tiến hành mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân hoặc hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì cá nhân, hộ gia đình bán hoặc cho thuê đó phải tiến hành liên hệ với Chi cục thuế quản lý để kê khai và nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng để cá nhân, hộ kinh doanh giao hóa đơn đó cho doanh nghiệp .

Các giấy tờ cần thiết để chi phí thuê, mua hàng hóa được trừ khi tính thuế bao gồm:

– Hợp đồng thuê, hợp đồng mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

– Chứng từ thanh toán bằng tiền mặt (nếu dưới 20 triệu) hoặc không bằng tiền mặt (nếu chi phí trên 20 triệu).

– Hóa đơn bán hàng do Chi cục thuế cấp.

– Biên bản về việc bàn giao sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Theo như phân tích trên thì khi tiến hành thuê, mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn thì cần phải có các giấy tờ chứng minh việc mua hàng hóa, dịch vụ hợp pháp thì sẽ được khấu trừ chi phí khi tính thuế của doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay với Việt Luật qua 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn và hỗ trợ miễn phí.
Xem thêm: Tư vấn về thủ tục, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế