Tài sản bị sáp nhập khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu

0
122
Tình huống:
Anh A mượn của anh B một chiếc quạt trần. Do thấy quạt nhà mình lâu ngày không dùng, để không cũng sợ hỏng nên anh B đã đồng ý cho anh A mượn. Sau một thời gian không thấy anh A trả quạt cho mình, anh B đã sang nhà anh A và thấy chiếc quạt trần của mình đã được anh A lắp tại phòng khách trên tầng. Sau khi nhìn thấy điều này, anh B đã yêu cầu anh A trả tiền cho mình theo giá trị của chiếc quạt mới, Xin hỏi: Yêu cầu của anh B có đúng với quy định của pháp luật hay không?
Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
     Để giải quyết tình huống trên, chúng ta dựa trên những cơ sở pháp lý sau:
tinh-huong-ve-tai-san-bi-sap-nhap-khi-chua-duoc-su-dong-y-cua-chu-so-huu
Điều 512 BLDS 2005 quy định về hợp đồng mượn tài sản 
Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
– Điều 236 BLDS 2005 quy định về xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập 
1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành; chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, nếu không có thoả thuận khác.
2. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các quyền sau đây:
a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó;
b) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới.
3. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại.
2. Giải quyết tình huống:
– Anh A mượn của anh B một chiếc quạt trần, giữa hai người đã xác lập hợp đồng mượn tài sản dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng mượn tài sản này không có thỏa thuận về thời hạn trả tài sản.
– Khi anh B sang nhà anh A, nhận thấy tài sản của mình ( là chiếc quạt trần ) được sáp nhập vào bất động sản nhà anh A ( căn nhà, cụ thể là phòng khách trên tầng ) việc anh A sáp nhập tài sản của anh B vào bất động sản của mình khi chưa có sự đồng ý của anh B là vi phạm quy định của pháp luật tại điều 236 BLDS 2005 vì vậy, theo quy định của điều luật này, anh B có quyền: “…yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại.” Nghĩa là yêu cầu của anh B là có căn cứ pháp luật và phù hợp với quy định của pháp luật.
Kết luận: Anh A sáp nhập tài sản của anh B vào tài sản của mình khi chưa được sự đồng ý của anh B là vi phạm quy định của pháp luật, anh B có quyền yêu cầu anh A thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại ( nếu có ). Nếu bạn còn có những vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài 19006199 để được phục vụ tốt nhất
* Văn bản pháp luật áp dụng: