Tình huống về xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác

0
602

Nhà bà An bán hàng tạp hóa. Vì có mẫu thuẫn với bà An, bà Lan đã rêu rao với cả xóm rằng nhà bà An bán nhiều mặt hàng giả và hàng hết hạn. Vì tin đồn đó, quán tạp hóa nhà bà An đã bị cả xóm tẩy chay, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh và mưu sinh của bà An. Sau khi bà An phát hiện được tin đồn là do bà Lan bịa đặt ra, bà An đã yêu cầu bà Lan phải bồi thường tổn thất trong suốt thời gian không bán được hàng. Xin hỏi: Việc bà An đòi bồi thường như vậy là đúng hay không? Bà Lan có thể phải chịu loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào?

Tình huống:

     Nhà bà An bán hàng tạp hóa. Vì có mẫu thuẫn với bà An, bà Lan đã rêu rao với cả xóm rằng nhà bà An bán nhiều mặt hàng giả và hàng hết hạn. Vì tin đồn đó, quán tạp hóa nhà bà An đã bị cả xóm tẩy chay, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh và mưu sinh của bà An. Sau khi bà An phát hiện được tin đồn là do bà Lan bịa đặt ra, bà An đã yêu cầu bà Lan phải bồi thường tổn thất trong suốt thời gian không bán được hàng. Xin hỏi: Việc bà An đòi bồi thường như vậy là đúng hay không? Bà Lan có thể phải chịu loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào?

 

Trả lời:

     Tình huống trên thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự Việt Nam. 

     Do có mâu thuẫn với bà An, bà Lan đã tung tin đồn cho cho xóm rằng nhà bà An buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng dẫn đến việc cả xóm tẩy chay, không mua hàng nhà bà An nữa khiến bà An chịu thiệt hại về kinh tế cũng như danh dự, nhân phẩm, uy tín.     

Với hành vi trên, bà Lan đã xâm phạm về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín theo quy định tại điều 37 BLDS 2005: ” Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

 

 

   Vì vậy dựa theo quy định tại điều 611 BLDS 2005 quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm :

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.  

        Theo quy định trên, bà Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với thiệt hại đã xảy ra. Cụ thể:

– Bà Lan phải bồi thường chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại mà bà An phải gánh chịu. ( bồi thường thiệt hại về uy tín )

– Bà Lan phải bồi thường thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của bà An do không bán được hàng hóa. ( bồi thường thiệt hại về kinh tế ).

– Bà Lan phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Lan. ( Bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm ).

      Khoản tiền bồi thường do các bên thỏa thuận hoặc dựa theo tổn thất trên thực tế. Ngoài ra, đối với bồi thường tổn thất về tinh thần, nếu như các bên không thỏa thuận được về mức bồi thường thì sẽ dựa theo quy định của pháp luật, chú ý rằng mức bồi thường tổn thất về tinh thần không vượt quá mười tháng tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định.  

Ngoài những bồi thường thiệt hại trên, bà Lan có thể còn phải thực hiện việc xin lỗi công khai nhằm lấy lại uy tín cho bà An.

Kết luận: Đối với hành vi của mình, bà Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cụ thể là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Việc bà An yêu cầu bà Lan bồi thường thiệt hại là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ luật dân sự 2005.