Tình huống về xử lý vi phạm đối với hành vi tảo hôn

0
277

A ( nữ ) 17 tuổi kết hôn cùng B ( nam ) 22 tuổi, hai người có tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Xét thấy đây là hành vi tảo hôn, vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi: với trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào?

Tình huống:

   A ( nữ ) 17 tuổi kết hôn cùng B ( nam ) 22 tuổi, hai người có tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Xét thấy đây là hành vi tảo hôn, vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi: với trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào?

Giải quyết tình huống:

      Trước tiên, Tư vấn Việt luật cảm ơn bạn đã tin tưởng và tìm đến chúng tôi. Với tình huống này, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

        Để giải quyết tình huống trên, chúng tôi dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:

“1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.”

 

Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

 “1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

– Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.”

2. Giải quyết tình huống:

        Theo quy định tại điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì điều kiện kết hôn với nam là từ đủ 20 tuổi, nữ là từ đủ 18 tuổi. Xét thấy, A và B kết hôn với nhau khi A ( nữ ) chưa đủ 18 tuổi, điều này là trái với quy định của pháp luật và đây được xem là hành vi tảo hôn là hành vi bị pháp luật cấm tại điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

      Theo quy định tại điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn sẽ bị xử phạt như sau:

– Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

      Đối chiếu với tình huống này, vì A và B tổ chức kết hôn khi A chưa đủ tuổi nên cán bộ xã, phường, thị trấn có thẩm quyền có quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này. 

      Trong trường hợp A và B sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục chung sống như vợ chồng thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 183 Bộ luật hình sự 2015: “Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ luật hình sự 2015.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Nghị định 110/2013/NĐ-CP.

Nghị định 67/2015/NĐ-CP.