Cà phê là một loại sản phẩm chứa cafein, làm tăng tỉnh táo và rất được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo sản phẩm cà phê đạt chất lượng, an toàn cho người sử dụng đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh giữa các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh cà phê thì hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê là hoạt động không thể thiếu. Dựa theo quy định tại nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 và những văn bản pháp luật khác, khi công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần phải lập hồ sơ và thực hiện theo quy trình sau: 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện để một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được hoạt động hợp pháp. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được coi là tấm phiếu bảo đảm cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được pháp luật quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010 và Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm 2010.

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, vậy những điều kiện đó là gì?

Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

Điều kiện đạt vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh ăn uống

Để có giấy phép an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm cần có điều kiện như thế nào ? Nội dung được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất , giúp khách hàng không gặp vướng mắc pháp lý về thủ tục pháp lý 24h khi làm việc cùng chúng tôi .

Với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống cần chuẩn bị những điều kiện như thế nào ? Nội dung để có kinh doanh thực phẩm tươi sống ra sao ? Pháp lý 24h sẽ hướng dẫn cụ thể nhất .

Pháp lý 24h giới thiệu những quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với kiều kinh doanh thực phẩm tươi sống .

Với những hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thì quy định về vệ sinh ATTP là như thế nào ? Thủ tục cụ thể ra sao?

Với thực phẩm chuyên về vận chuyển thì điều kiện chuẩn bị về an toàn thực phẩm là như thế nào?

Điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh thực phẩm về điều kiện đảm bảo cần thủ tục cụ thể như thế nao? 

Đối với cơ sở sản xuất thì điều kiện đảm bảo an toàn thực là như thế nào ? Các điều kiện cụ thể ra sao ? Pháp lý 24h giới thiệu nội dung cụ thể nhất với khách hàng .

Pháp lý 24h giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan đến luật an toàn thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

Facebook comments