Tội xâm phạm đến sức khỏe danh sự và nhân phẩm bị phạt như thế nào?

0
145

Tội xâm phạm đến sức khỏe danh sự và nhân phẩm bị phạt như thế nào?

Câu hỏi:
Chào luật sư, tôi bị một người phụ nữ là vợ của sếp tôi tố rằng tôi đã đi ngoại tình với ông ta, sau đó kéo đến công ty tôi đánh ghen khiến cho tội phải nhập viện trong tình trạng tồi tệ. Sau đó nhục mạ vu khống tôi trong khi tôi không hề làm điều đó, khiến cho tôi bị công ty cho nghỉ việc vì làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Vậy Việt luật cho tôi hỏi trong trường hợp này thì tôi phải xử lý thế nào? Tội xâm phạm đến sức khỏe danh sự và nhân phẩm bị phạt như thế nào? 
Cơ sở pháp lý:
  • Bộ luật hình sự 2015
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung trả lời:
Vu khống là bịa đặt, lan truyền những thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Những người vu khống thì họ có thể biết sự thật, có thể không hiểu rõ vấn đề nhưng một điểm chung là họ lan truyền những thông tin sai sự thật mà không hề có chứng minh, kiểm chứng sau đó vu cáo cho một người không liên quan đến việc đó nhằm đổ lỗi cũng như làm nhục danh dự, nhân phẩm người ta trước nhiều người khác. 
Về trách nhiệm hình sự
Đối với vấn đề của bạn thì vợ của sếp vu khống bạn ngoại tình với ông ta, bôi nhọ nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bạn. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi nghiêm cấm và bị pháp luật Việt Nam điều chỉnh như sau:
“Điều 156. Tội vu khống
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.”
Vợ của sếp bạn đã đặt điều, bịa đặt, lan truyền những thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích, thu nhập của bạn, khiến cho bạn bị mất việc làm, không còn mặt mũi để nhìn mặt đồng nghiệp. Đối với hành động này thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 
Bên cạnh sự việc trên thì vợ của sếp bạn còn có hành vi hành hung, đánh đập bạn khiến cho bạn bị nhập viện. Đối với hành vi này thì rất có thể người gây thương tích sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác được quy định tại điều 134 BLHS 2015:
“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;
b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;
c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;
e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;
h) Có tổ chức;
i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;
m) Có tính chất côn đồ;
n) Tái phạm nguy hiểm;
o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”
Với hành động cố ý gây thương tích cho bạn từ vợ của sếp bạn nếu như mức thương tật của bạn được cơ quan giám định xác nhận là từ 11% trở lên thì người gây thương tích đối với bạn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Hoặc mức độ thương tật của cơ thể dưới 11% cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu như thuộc các trường hợp sau như dùng vũ khí nguy hiểm hoặc gây hại cho hai người trở lên, cố ý gây tật nhẹ, phạm tội nhiều lần, nhiều người, có tính côn đồ, … thì cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Dựa vào kết quả giám định thương tật và các tình tiết tăng nặng khác mà người vi phạm sẽ bị truy tố các khung hình phạt khác nhau. Mức phạt sẽ từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến tù chung thân, tùy vào mức độ vi phạm. 
Về vấn đề bồi thường dân sự.
Việc vợ của sếp bạn hành hung cũng như xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của bạn thì ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự ra thì người đó cũng sẽ phải bồi thường dân sự đối với bạn. Theo bộ luật dân sự 2015 về vấn đề bồi thường thiệt hại sức khỏe và bồi thường do bị xúc phạm danh dự và nhân phẩm như sau:
Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Người đã hành hung và xúc phạm bạn sẽ phải đền bù viện phí, thu nhập mất đi của bạn trong những ngày nằm viện và thu nhập mất đi của người chăm sóc bạn. Cùng với đó là số tiền bồi thường chi phí thiệt hại do danh dự nhân phẩm bị xâm hại như số thu nhập đã mất khi bị cho nghỉ việc. Ngoài ra còn có phí tổn thất tinh thần của bạn do 02 bên thỏa thuận mức đền bù hợp lý.
Bên trên là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Nếu như còn những thắc mắc về các vấn đề pháp luật vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006199 để nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên và luật sư Việt Luật.