Tranh chấp trong nội bộ công ty

0
189

Trên thực tế thì không phải lúc nào công ty cũng đáp ứng được những lợi ích đó của thành viên, do đó xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty. Vậy tranh chấp này là tranh chấp gì và được giải quyết như thế nào?

Khi góp vốn vào công ty để hình thành nên vốn điều lệ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thì các thành viên trong công ty đều hướng tới những lợi ích nhất định, có thể là lợi ích về cổ tức hoặc lợi ích về việc điều hành, quản trị công ty. Trên thực tế thì không phải lúc nào công ty cũng đáp ứng được những lợi ích đó của thành viên, do đó xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty. Vậy tranh chấp này là tranh chấp gì và được giải quyết như thế nào?

1. Các vấn đề tranh chấp trong nội bộ công ty

Trong công ty, khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì các thành viên luôn hướng đến những lợi ích nhất định. Khi những lợi ích đó không được đảm bảo và xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ thì sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong công ty.

Các tranh chấp trong công ty có thể kể đến như:

 • Tranh chấp về tư cách thành viên/cổ đông công ty: khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty và tiến hành góp vốn để hình thành tư cách chủ thể thì các thành viên/cổ đông phải góp đủ số vốn đã cam kết và phải góp đúng hạn.
 • Trong nhiều trường hợp, thành viên/cổ đông công ty góp không đủ và không đúng hạn nhưng vẫn yêu cầu công ty coi là thành viên/cổ đông với đầy đủ các quyền và lợi ích. Do vậy trong nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp khi thành viên/cổ đông cho rằng công ty xâm phạm đến quyền lợi của mình.
 • Tranh chấp có thể xảy ra trong từ việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, giá trị tài sản góp vốn…
 • Tranh chấp xảy ra có thể từ việc không thỏa thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp, số cổ phần mà thành viên/cổ đông sở hữu do không đáp ứng được các điều kiện cũng như trình tự chuyển nhượng.
 • Tranh chấp về các quyết định của cơ quan cao nhất: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên có thể có những quyết định ưu đãi cho một số thành viên cụ thể mà không được sự chấp thuận của các thành viên còn lại cũng dẫn đến việc xảy ra tranh chấp.
 • Tranh chấp về việc giữ các chức vụ quản lý, điều hành trong công ty: các thành viên/cổ đông công ty luôn muốn giữ các chức vụ quản lý, điều hành các hoạt động trong công ty nên có thể sẽ xảy ra tranh chấp giữa những người đó. 
 • Tranh chấp liên quan đến việc thành lập, hoạt động, tổ chức lại công ty hoặc chấm dứt hoạt động của công ty.
 • Các tranh chấp khác gắn với quyền và lợi ích của các thành viên/cổ đông trong công ty.

2. Hình thức giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty

Đối với các tranh chấp trong nội bộ của công ty thì các phương thức giải quyết được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể bao gồm những hình thức giải quyết như sau:

Thương lượng: đây là phương thức giải quyết mà các bên trong quan hệ tranh chấp tiến hành bàn bạc, thỏa thuận với nhau về vấn đề tranh chấp mà không có sự tham gia của bên thứ ba.

 • Các bên tự quyết định về địa điểm, thời gian thương lượng. Kết quả của việc thương lượng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, việc thực hiện kết quả này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên.
 • Phương thức này được nhiều chủ thể lựa chọn bởi không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, linh hoạt cho các bên tham gia. Tuy nhiên lại không chịu sự điều chỉnh của pháp luật nên không có cưỡng chế thi hành đối với các kết quả của phương thức thương lượng này.

Hòa giải: đây là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba. Cũng như phương thức thương lượng, phương thức này cũng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật và được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của các bên mà không có cơ chế cưỡng chế thi hành.

 • Phương thức hòa giải có mặt của bên trung gian độc lập với các bên tranh chấp, có kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng giải quyết tranh chấp, giúp cho các bên thúc đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp và đưa ra lời khuyên cho các bên.

Trọng tài: đây là phương thức phổ biến trong các tranh chấp về quan hệ kinh tế.

 • Phương thức trọng tài là phương thức do các bên lựa chọn cơ quan trọng tài giải quyết, nhưng trình tự giải quyết lại được thực hiện theo quy định pháp luật.
 • Hội đồng trọng tài hay trọng tài viên với tư cách là bên trung gian giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng việc đưa ra các phán quyết có giá trị chung thẩm và bắt buộc thi hành với các bên, có cơ quan cưỡng chế thi hành phán quyết đó.
 • Tuy nhiên thì giải quyết tranh chấp theo hình thức này thì chi phí giải quyết khá cao và có nhiều hạn chế khi thi hành phán quyết.

Tòa án: đây là phương thức giải quyết truyền thống nhất, có sự tham gia của cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước đó chính là Tòa án, do đó quy trình giải quyết phải tuân theo các quy định chặt chẽ của pháp luật tố tụng.

 • Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được đảm bảo thi hành bằng hệ thống cơ quan thi hành án.

Để giải quyết được các vấn đề tranh chấp trong nội bộ công ty thì các bên có thể lựa chọn các phương thức phù hợp với nhu cầu của mình. Liên hệ ngay 1900.6199 để được tư vấn chính xác và cụ thể hơn về vấn đề này.