Tư vấn cho doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia

0
199

Công ty đa quốc gia không phải là một thuật ngữ mới mẻ trong thị trường kinh doanh. Cùng với sự tác động của nền kinh tế thị trường, giờ đây các công ty đa quốc gia đã có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm địa điểm kinh doanh. Các công ty đa quốc gia này xu hướng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài để thu về lợi nhuận khủng và hưởng các chính sách ưu đãi, những thế mạnh của quốc gia khác. Việt Luật tư vấn cho bạn đọc về doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia để bạn đọc có hình dung dễ dàng nhất về loại hình kinh doanh này.

I/ Khái quát về công ty đa quốc gia

Công ty đa quốc gia là thuật ngữ chỉ các công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở tối thiểu 2 quốc gia. Thông thường các công ty đa quốc gia có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và mối quan hệ giữa các quốc gia. 

1. Mục đích phát triển thành công ty đa quốc gia

Công ty tận dụng được nguồn nguyên liệu thô, lao động rẻ, chính sách ưu đãi và tiềm năng của nước sở tại

Công ty có cơ hội thu lợi nhuận cao hơn,  phân tán được các rủi ro như rủi ro chuyển dịch tài chính và tránh được sự bất ổn định bởi chu kỳ kinh doanh khi sản xuất ở một quốc gia duy nhất.

– Công ty muốn đồng thời mở rộng thị trường nhưng đồng thời bảo vệ được sự độc quyền hay bí mật kinh doanh mà không cần chuyển giao công nghệ.

2.Đặc điểm hoạt động các công ty đa quốc gia

+ Quyền sở hữu tập trung: du các công ty đa quốc gia thành lập chi nhánh, kinh doanh xuyên quốc gia ở quốc gia nào thì đều thuộc quyền sở hữu tập trung của công ty mẹ.

+ Công ty đa quốc gia có thể đưa ra nhiều chiến lược và kỹ thuật hoạt động khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc trưng từng quốc gia để phù hợp với hoạt động kinh doanh.

+ Công ty hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia phải hoạt động theo mục tiêu và chính sách phát triển của quốc gia mà công ty đầu tư đồng thời tôn trọng truyền thống, điều kiện kinh tế- chính trị, văn hoá- xã hội của quốc gia đó.

+ Công ty xuyên quốc gia còn phải chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia họ đầu tư như bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

II. Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia 

Khi doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia thì sẽ được gọi là “Nhà đầu tư” đối với quốc gia mà doanh nghiệp dự định kinh doanh. Vì mỗi quốc gia thì có hệ thống pháp luật được quy định khác nhau và quốc gia sở tại cũng có các Hiệp định với quốc gia khác với những quy định, ưu đãi khác nhau. Nên Việt Luật sẽ đưa ví dụ về việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở Nhật Bản theo Hiệp định đực kí kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia tại Nhật Bản:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuộc sở hữu hoặc quản lý của tư nhân hoặc Chính phủ, hoạt động vì mục đích lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận.

+ Doanh nghiệp có quyền sở hữu cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu trong một doanh nghiệp, bao gồm cả các quyền phát sinh từ đó; quyền theo hợp đồng, quyền đòi tiền và thực hiện bất kỳ hoạt động theo hợp đồng có giá trị tài chính; các quyền sở hữu trí tuệ; quyền tô nhượng và sở hữu tài sản hữu hình và vô hình. Đầu tư bao gồm khoản lợi tức phát sinh từ hoạt động đầu tư.

+ Đối với mỗi quốc gia khác nhau thì điều kiện về kinh doanh xuyên quốc gia lại khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp nếu muốn kinh doanh hoạt động xuyên quốc gia thì cần phải nắm rõ các quy định của quốc gia đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Việt Luật về vấn đề doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia. Nếu doanh nghiệp còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia.