Tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

0
190

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên đó, do đó trên thực tế dễ dàng có các hành vi xâm phạm tên thương mại. Tư vấn đăng kí bảo hộ tên thương mại giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng hợp pháp và dễ dàng bảo vệ quyền của mình khi có hành vi xâm phạm của chủ thể khác trên thị trường.

Dưới đây, Việt Luật xin cung cấp những vấn đề pháp lý về đăng ký bảo hộ tên thương mại tới quý khách hàng.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Theo Điều 76 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

tu-van-dang-ky-bao-ho-ten-thuong-mai

” Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Khả năng phân biệt của tên thương mại được xác định nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

–  Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

–  Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Như vậy, nếu tên thương mại đã được chủ thể khác sử dụng trước trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh với công ty bạn thì công ty của bạn không được phép sử dụng tên thương mại đó.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

–   Tên của cơ quan nhà  nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Vì bản chất của tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân chỉ dùng trong hoạt động kinh doanh, còn tên gọi của các tổ chức, cá nhân khác không có chức năng hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật cũng như không liên quan đến các hoạt động kinh doanh thì sẽ không được coi là tên thương mại. Đồng thời, những chủ thể là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội,… khi được thành lập có chức năng, nhiệm vụ hoạt động riêng, các tên của cơ quan, tổ chức đó không nhằm mục đích để kinh doanh, không có giá trị về tài sản.
– Tên thương mại gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước trên cùng một địa bàn và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử dụng tên thương mại đó. Địa bàn kinh doanh được hiểu là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Theo Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Việc đăng ký tên chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và của các chủ thể kinh doanh khác chỉ có ý nghĩa ghi nhận ý định sử dụng tên gọi của chủ thể đó mà không có ý nghĩa xác lập quyền. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, vì vậy, phải có sự tồn tại của  tổ chức, cá nhân mang tên thương mại thì việc sử dụng tên thương mại mới có ý nghĩa về mặt pháp lý.

Để được xác lập, bên cạnh việc có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì tên thương mại còn phải được sử dụng thông qua các hoạt động kinh doanh.  Chủ sở hữu quyền đối với tên thương mại là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh dưới tên thương mại đó. Trường hợp trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và trên cùng một địa bàn kinh doanh có nhiều người cùng sử dụng một tên thương mại thì quyền đối với tên thương mại thuộc về người sử dụng đầu tiên.

Sau khi đã xác lập quyền đối với tên thương mại, chủ thể kinh doanh có thể sử dụng nó mà hông bị bất cứ một hạn chế nào về mặt thời gian, khi mà chủ thể kinh doanh còn tồn tại và tên thương mại còn thể hiện đúng hình thái tổ chức của chủ thể đó.  Quyền đối với tên thương mại sẽ chấm dứt khi chủ thể kinh doanh chấm dứt sự tồn tại của mình.

Như vậy, theo như quy định của pháp luật Việt Nam, việc bảo hộ tên thương mại không phải tiến hành các thủ tục đăng kí bảo hộ tại cơ quan nhà nước. Trường hợp nếu có cùng tên thương mại với công ty khác, quý khách có thể đăng kí bảo hộ độc quyền đối với tên công ty dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa nếu tên đó thỏa mãn các điều kiện:

  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
  • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, quý khách phải chuẩn bị một số giấy tờ như Tờ khai (theo mẫu), mẫu nhãn hiệu cần đăng ký, phân nhóm hàng hóa dịch vụ dự định mang nhãn hiệu, v.v.. Qúy khách có thể trực tiếp tiến hành các thủ tục đăng í tại Cục SHTT hoặc các Văn phòng của Cục SHTT tại nơi gần nhất hoặc ủy quyền cho các tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp tiến hành.
>>> Xem thêm: Tư vấn đăng kí bảo hộ sáng chế

Trên đây là nội dung tư vấn về đăng kí bảo hộ tên thương mại của Việt Luật, nếu quý khách có thắc  mắc về nội dung trên vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí để được giải đáp miễn phí.

Trân trọng cảm ơn!!!