Trong Luật Đầu tư, có khá nhiều từ ngữ mà chúng ta không biết, hoặc vì không hay dùng đến mà quên mất. Tư vấn Việt Luật sẽ giúp bạn tổng kết lại những từ ngữ hay dùng trong Luật Đầu tư

Chào bạn, với những nhà đầu tư nước ngoài , thì Luật Đầu Tư có quy định cặn kẽ những hình thức đầu tư dành cho những nhà đầu tư nước ngoài, trong Luật quy định, nhà đ

Công ty cổ phần là loại hình công ty được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng để góp vốn nhất trong tất cả các loại hình công ty.

Với nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa đủ vốn để thành lập công ty, các nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh với tư cách là

Với việc toàn cầu hóa nền kinh tế, đặc biệt kể từ khi gia nhập WTO, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần vào Việt Nam

Tôi có một người bạn muốn đầu tư thành lập một  tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì cần có những điều kiện gì?

Facebook comments