Tư vấn kê khai kinh nghiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

  0
  160

  Khi tiến hành hoạt động xây dựng thì những người trực tiếp tham gia hoạt động này phải có những điều kiện nhất định để được cấp chứng chỉ hành nghề để thực hiện xây dựng trên thực tế

  Khi tiến hành hoạt động xây dựng thì những người trực tiếp tham gia hoạt động này phải có những điều kiện nhất định để được cấp chứng chỉ hành nghề để thực hiện xây dựng trên thực tế. Một trong các điều kiện đó là kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực xây dựng. Vậy khi làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thì phải kê khai thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực này như thế nào?

  1. Nguyên tắc xác định thời gian kinh nghiệm nghề nghiệp xét cấp chứng chỉ hành nghề

  Để xác định thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ xác định điều kiện chuyên môn thực tế theo nguyên tắc như sau:

  – Chuyên môn được đào tạo và được cấp văn bằng của cá nhân phải được xác định là phù hợp với chuyên ngành thực hiện và nội dung đó phù hợp với lĩnh vực xây dựng xin cấp chứng chỉ hành nghề. Mỗi lĩnh vực xây dựng thì thời gian và trình độ kinh nghiệm là khác nhau, được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

  – Thời gian kinh nghiệm trên thực tế của cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh được tính là tổng thời gian mà cá nhân đó chính thức thực hiện và tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung chuyên môn mà cá nhân đó đề nghị cấp chứng chỉ hoạt động.

  – Trường hợp cá nhân chưa đủ thời gian kinh nghiệm thực tế do pháp luật quy định từ ngày nhận được bằng cử nhân đại học nhưng trước đó đã có bằng trung cấp hoặc bằng cao đẳng và tham gia xây dựng trên thực tế thì thời gian kinh nghiệm sẽ được tính bằng tổng thời gian đã tham gia của cá nhân đó từ khi tốt nghiệp trung cấp hay cao đẳng để có thể xét để cấp chứng chỉ hành nghề đối với công trình xây dựng hạng II, hạng III.

  – Trường hợp cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ đã làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng thì thời gian mà cá nhân đó tham gia thực hiện công việc quản lý xây dựng có liên quan sẽ tính vào tổng thời gian kinh nghiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ đó.

  Để xác định thời gian kinh nghiệm và kê khai thời gian đó xem có đáp ứng được các điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân không thì cần xác định theo những nguyên tắc nhất định.

  2. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

  Đối với các công trình xây dựng khác nhau thì yêu cầu thời gian kinh nghiệm thực tế là khác nhau, việc xác định thời gian kinh nghiệm dựa trên những nghiên cứu khoa học về năng lực cá nhân có phù hợp với từng hạng công trình hay không.

  Chuyên môn và kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ được quy định như sau:

  Đối với công trình hạng I: thời gian kinh nghiệm thực tế để cá nhân hoạt động xây dựng đối với công trình hạng I là tối thiểu 07 năm, thời gian kinh nghiệm này phải phù hợp với nội dung mà cá nhân đó đề nghị cấp chứng chỉ.

  Đối với công trình hạng II: thời gian kinh nghiệm thực tế để cá nhân hoạt động xây dựng đối với công trình hạng I là tối thiểu 05 năm, thời gian kinh nghiệm này phải phù hợp với nội dung mà cá nhân đó đề nghị cấp chứng chỉ.

  Đối với công trình hạng III: thời gian kinh nghiệm thực tế để cá nhân hoạt động xây dựng đối với công trình hạng I là tối thiểu 03 năm đối với trình độ đại học. 05 năm đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc trình độ cao đẳng, thời gian kinh nghiệm này phải phù hợp với nội dung mà cá nhân đó đề nghị cấp chứng chỉ.

  Việc kê khai và xác định thời gian kinh nghiệm thực tế để có thể cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân phải tuân theo những nguyên tắc và điều kiện nhất định thì mới được Hội đồng xét cấp chứng chỉ xác định và cấp chứng chỉ cho cá nhân đó.

  Liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về vấn đề này và các vấn đề liên quan.