Tư vấn về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hỏi: Xin chào luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi mới thành lập công ty từ đầu năm nay, chưa tham gia bảo hiểm nên có nhiều phần chưa rõ về quy định của pháp luật về bảo hiểm. Tôi xin hỏi có những loại bảo hiểm nào mà chúng tôi bắt buộc phải đóng? 

Trả lời: 

Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Giải đáp

Căn cứ theo Điều 2, luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

1.4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu (trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH các tỉnh);

1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

1.6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016);

1.7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

1.8. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH.”

Đối với hoạt động của công ty, chúng tôi có thể suy ra các loại bảo hiểm mà công ty bắt buộc phải đóng: Bảo hiểm dành cho người lao động (có hợp đồng có hạn hoặc không); người tham gia vào quản lý doanh nghiệp;… ngoài ra còn có các loại bảo hiểm khác tùy theo điều lệ và quy định của công ty. Dưới đây, chúng tôi xin được hướng dẫn về cách tình bảo hiểm như sau: 

Thứ nhất, mức đóng đối với người lao động: 

Người lao động đóng 3%; doanh nghiệp đóng 18% trên tổng số lương của họ. Và số tiền này sẽ được chi cho các khoản sau: 

+ Ốm đau, thai sản: 3%

+ Tai nạn, bệnh nghề nghiệp: 1%

+ Hưu trí, tử tuất: 22%

Thứ hai, phương thức đóng BHXH

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi cho vấn đề của bạn, chúng tôi mong rằng với những gợi ý trên, khách hàng đã có cái nhìn rõ hơn về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Xin trân trọng cảm ơn.