Tư vấn về vấn đề quyền cá nhân đối với hình ảnh

0
153

Tư vấn về vấn đề quyền cá nhân đối với hình ảnh ?

Câu hỏi: 

Chào luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi về vấn đề như sau. Tôi hay đăng ảnh trên các mạng xã hội, tình cờ tôi thấy hình ảnh của mình trên quảng cáo mỹ phẩm. Chủ của hãng mỹ phẩm này cũng chưa có liên hệ về việc sử dụng hình ảnh của tôi. Vậy luật sư cho tôi hỏi về về vấn đề bản quyền hình ảnh cá nhân, tôi cảm ơn

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình về cho Việt Luật, chúng tôi tư vấn câu hỏi của bạn như sau.

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung trả lời:

Theo như những gì bạn đã tư vấn thì bên công ty mỹ phẩm đã sử dụng hình ảnh của bạn mà không hề hỏi mượn hay nói trước với bạn. Theo quy định tại điều 32 BLDS 2015 quy định về vấn đề hình ảnh của bạn như sau:

“Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Vậy nên việc cá nhân, tổ chức khác sử dụng hình ảnh của bạn cần phải có sự đồng ý của bạn thì mới được. Ngoài ra khi cá nhân, tổ chức đó sử dụng hình ảnh của bạn với mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho bạn trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

“Điều 34 BLDS cũng có quy định về quyền được bảo vệ và nhân phẩm, uy tín
Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.”

Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu người đó gỡ những hình ảnh của bạn và cải chính lại hình ảnh đó nếu như hình ảnh đó làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của bạn. Ngoài ra nếu như có thiệt hại thì bên sử dụng hình ảnh của bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại về vật chất theo thực tế và tinh thần theo thỏa thuận. Mức đền bù được quy định cụ thể như sau:

“Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Bên trên là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Nếu như bạn còn những thắc mắc về các vấn đề pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 19006199 để nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên và luật sư Việt Luật.