Tư vấn về việc mở công ty liên doanh du lịch quốc tế

Các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch quốc tế, lữ hành quốc tế thì cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy việc mở công ty liên doanh du lịch quốc tế phải đáp ứng được những điều kiện gì?

Công ty liên doanh là mô hình liên kết giữa các bên trong quan hệ liên doanh dưới hình thức công ty nhất định. Các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch quốc tế, lữ hành quốc tế thì cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy việc mở công ty liên doanh du lịch quốc tế phải đáp ứng được những điều kiện gì?

1. Khái quát về công ty liên doanh

Công ty liên doanh là công ty được hợp tác giữa hai hoặc nhiều bên dựa vào hợp đồng liên doanh hoặc trên cơ sở hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để tiến hành liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.
Căn cứ vào hợp đồng liên doanh mà các bên trong hợp đồng thực hiện những quyền lợi và thực hiện nghĩa của mình.
Để có thể hoạt động kinh doanh dưới hình thức liên doanh thì cần phải được tổ chức và quản lý dưới mô hình công ty nhất định.
Do đó mà khi tiến hành hoạt động liên doanh trong lĩnh vực du lịch quốc tế thì trước tiên, các bên tiến hành ký kết hợp đồng liên doanh. Sau đó tiến hành thành lập mô hình công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp.
Ngoài ra, thì khi tiến hành kinh doanh du lịch quốc tế thì cần đáp ứng điều kiện nhất định để được cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.
Nội dung liên quan: Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

2. Điều kiện thành lập công ty liên doanh du lịch quốc tế

Khi kinh doanh trong lĩnh vực du lịch quốc tế thì công ty liên doanh phải đáp ứng được các điều kiện sau:
– Là doanh nghiệp được tổ chức và thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
– Phải tiến hành ký quỹ theo quy định pháp luật. Mức ký quỹ như sau:
+ Kinh doanh đối với khách du lịch ra nước ngoài thì mức ký quỹ là 250.000.000 VNĐ.
+ Kinh doanh đối với khách du lịch ra nước ngoài thì mức ký quỹ là 500.000.000 VNĐ.
+ Kinh doanh đối với khách quốc tế đến Việt Nam và khách ra nước ngoài là 500.000.000 VNĐ.
– Công ty phải đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp: người phụ trách kinh doanh phải có trình độ từ cao đẳng trở lên liên quan đến lĩnh vực lữ hành và phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành hoạt động du lịch quốc tế.

3. Thủ tục cấp phép hoạt động công ty liên doanh du lịch quốc tế

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp phép
Công ty liên doanh tiến hành gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị về việc cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế (theo mẫu).
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (bản sao hợp lệ).
– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã ký quỹ tại ngân hàng.
– Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách, người hành nghề dịch vụ du lịch quốc tế (bản sao hợp lệ).
– Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa công ty liên doanh với những người phụ trách (bản sao hợp lệ).
– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ.
– Một số giấy tờ cần thiết khác.
3.2. Trình tự thành lập công ty
Tổng cục Du lịch là cơ quan cấp phép hoạt động trong lĩnh vực du lịch quốc tế.
Thời hạn giải quyết và thẩm định hồ sơ là 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản cho công ty biết.
Để hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế dưới hình thức công ty liên doanh thì cần phải đáp ứng điều kiện nhất định và tiến hành theo thủ tục luật định thì mới có tư cách pháp lý để tiến hành kinh doanh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn.