Trong nhiều trường hợp, do nhu cầu công việc, nhiều cơ quan Nhà nước sẽ cử cá nhân là Công dân Việt Nam thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài làm việc trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, không phải cơ quan Nhà nước nào cũng có quyền lợi đó. Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP quy định cụ thể các cơ quan có thẩm quyền trên. 

   Để đảm bảo cho việc quản lý xuất nhập cảnh được chặt chẽ những vẫn giữ được sự hợp lý, linh hoạt, pháp luật đã quy định thẩm quyền và trách nhiệm của một số cơ quan Nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát xuất - nhập cảnh. Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước này được quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.       

  Nhằm tránh tình trạng lợi dụng việc xuất cảnh để trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như nhằm đảm bảo an ninh - quốc phòng, pháp luật đã quy định về những trường hợp Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh. Những trường hợp này được quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

  Tôi hiện đang sinh sống tại Lạng Sơn. Hiện nay tôi có nhu cầu kinh doanh, buôn bán khu vực biên giới và cần thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc để mua hàng và trao đổi hàng hóa. Để đảm bảo việc xuất - nhập cảnh của tôi hợp pháp tôi cần được cấp giấy thông hành xuất - nhập cảnh. Xin hỏi : Để xin được giấy thông hành xuất - nhập cảnh tôi phải làm theo trình tự, thủ tục nào?

   Trong một số trường hợp, do vấn đề công việc hoặc do điều kiện nơi làm việc mà Công dân Việt Nam là nhân viên trên thuyền phải thực hiện công việc ở trên biển sát biên giới hoặc trên biển nước bạn. Để đảm bảo cho việc kiểm soát vấn đề xuất- nhập cảnh cũng như đảm bảo an ninh - quốc phòng, Nhà nước quy định Hộ chiếu thuyền viên đối với thành viên làm việc trên biển biên giới, có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển. Trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu thuyền viên được Bộ giao thông vận tải quy định.

   Hộ chiếu công vụ là loại giấy tờ xuất - nhập cảnh đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam khi cử hoặc cho phép cá nhân đó ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó.

 Tôi có một đứa con gái hiện đang học lớp 10. Năm nay tôi có ý định đưa con gái đi du học. Xin hỏi: Thủ tục xin cấp hộ chiếu như thế nào? Khi xin cấp hộ chiếu chúng tôi cần chú ý những gì?

   Hộ chiếu là một loại giấy tờ quan trọng được Chính phủ cấp cho Công dân nước họ cho phép Công dân đó được xuất cảnh ra khỏi đất nước và nhập cảnh trở lại trong thời gian quy định. Hộ chiếu được chia thành 3 loại: Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao, Trong đó, hộ chiếu phổ thông là hộ chiếu được cấp cho mọi công dân Việt Nam ( không thuộc đối tượng không được cấp hộ chiếu do pháp luật quy định ). Sau đây là những nội dung liên quan đến hộ chiếu phổ thông và trình tự, thủ tục xin hộ chiếu phổ thông.

    Cá nhân, tổ chức thực hiện việc xuất - nhập cảnh nhằm một mục đích nào đó. Vì vậy, hộ chiếu được phân thành nhiều loại với trình tự, thủ tục, thời hạn có giá trị khác nhau tương ứng với các đối tượng khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về hộ chiếu ngoại giao và đối tượng thuộc diện được cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu ngoại giao.

   Hiện nay, khi việc xuất, nhập cảnh tại một nước đang là một điều phổ biến thì việc kiểm soát vấn đề xuất nhập cảnh lại càng là vấn đề quan trọng. Ngoài những giấy tờ khác, việc xuất, nhập cảnh Việt Nam cần đảm bảo có hộ chiếu. Mỗi đối tượng, mục đích xuất - nhập cảnh tương ứng với một loại hộ chiếu khác nhau. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu được pháp luật quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

   Việc xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam đang ngày càng được phổ biến vì vậy, việc kiểm soát, đảm bảo công dân xuất cảnh, nhập cảnh hợp pháp lại càng quan trọng. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh quốc phòng, tránh tạo điều kiện cho những hành vi phi pháp, pháp luật Việt Nam quy định về các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam. Nội dung này được quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

Facebook comments