Khi tiến hành quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thì cần phải có giấy phép quảng cáo thì mới có thể thực hiện hoạt động quảng cáo đó. Vậy những trường hợp nào phải xin cấp phép quảng cáo và trình tự xin cấp phép được quy định như thế nào?

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói