Category Archives: Đăng ký sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.  Chính vì những đặc điểm đó, kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp phân biệt các sản phẩm với nhau, góp phần hỗ trợ […]

Tư vấn đăng kí bảo hộ sáng chế

tu-van-dang-ky-bao-ho-sang-che

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mớ hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng kí bảo hộ sáng chế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp […]

Tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

tu-van-dang-ky-bao-ho-ten-thuong-mai

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu công nghiệp đối […]