Category Archives: Lưu hành dược phẩm

Quyền và trách nhiệm của cơ sở sản xuất thuốc

quyen-va-nghia-vu-cua-co-so-san-xuat-thuoc

 Cơ sở sản xuất thuốc trong nước phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (viết tắt là GMP) theo lộ trình áp dụng GMP của Bộ Y tế hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc […]